19 mei 2017

Regionaal Cliëntervaringsonderzoek Jeugd: uitdelen vragenlijsten via zorgaanbieders

Hoe meet je de cliëntervaringen van ouders en jongeren die gebruikmaken van jeugdhulp? Veel gemeenten hebben hiervoor de door Stichting Alexander ontwikkelde modelvragenlijst gebruikt en hebben deze vragenlijst per post naar cliënten verstuurd. Er is echter ook een andere methode om de vragenlijsten te verspreiden.

BMC Onderzoek heeft in 2016 voor een regio van tien samenwerkende gemeenten op het gebied van gespecialiseerde jeugdhulp een onderzoek uitgevoerd waarbij de vragenlijsten actief door de hulpverleners van zorgaanbieders aan de doelgroep zijn uitgedeeld. De doelgroep van het onderzoek waren alle jongeren en ouders die gebruikmaken van gespecialiseerde jeugdhulp. De vragenlijsten zijn verspreid door een gevarieerde groep jeugdhulpaanbieders: ruim 80 grote, middelgrote en kleine jeugdhulpaanbieders en zzp’ers.

Het beschermen van de privacy van cliënten was voor de opdrachtgever de belangrijkste reden om het onderzoek te laten uitvoeren via zorgaanbieders en hulpverleners. Zo was men er zeker van dat een vragenlijst niet op een verkeerd adres werd bezorgd (niet in alle systemen zijn de adressen van cliënten altijd up-to-date) en er geen ouders werden aangeschreven van jongeren die anoniem in zorg zijn. Bovendien bestond de hoop dat het persoonlijk laten uitdelen van een vragenlijst aan ouders en jongeren een positief effect zou hebben op de respons.

Bijna 1.000 ouders en jongeren hebben uiteindelijk de vragenlijst ingevuld. De uitkomsten bieden regionale handvatten om in een gesprek met jongeren, ouders (via cliëntvertegenwoordigers) en jeugdhulpaanbieders te leren vanuit het perspectief van de doelgroep. Bij een respons van minimaal twintig cliënten hebben jeugdhulpaanbieders bovendien een eigen factsheet met uitkomsten ontvangen.

Meer informatie

Voor meer informatie en voor het maken van een (vrijblijvende) afspraak kunt u contact opnemen met senior adviseur Simon Wajer, via telefoonnummer 06 - 10 35 86 04 of per e-mail naar simon.wajer@bmc.nl.

SOCIAAL DOMEIN NIEUWS