19 mei 2020

Participatiebedrijf wil samenwerken met sociale onderneming in het ICT-werkveld voor jongeren met afstand tot arbeidsmarkt

Toine van Helden (senior adviseur BMC) heeft al heel veel bedrijven van binnen gezien. Hij voelt zich blij en vereerd om voor een van de BMC-opdrachtgevers, de gemeente Zaanstad, ook wat terug te kunnen doen. Veel bedrijven noemen dat ‘Social Return on Investment (SROI)’.

Toine onderzoekt nu – con amore - de mogelijkheden voor een samenwerking tussen Werkom - het participatiebedrijf van Zaanstad en Purmerend - en de onderneming ‘ICT vanaf Morgen’ in Alkmaar. Beide bedrijven zijn maatschappelijk bijzonder relevant, willen beide mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk begeleiden. In de praktijk blijkt dat ze een verschillend vertrekpunt hebben en ook een andere cultuur van werken. Zo werkt Werkom binnen een context van democratische controle; ICT vanaf Morgen doet volgens eigen zeggen aan meanderend ondernemen. Toine ziet het dan ook als een bijzondere uitdaging om de twee te verbinden aan één gezamenljke ‘sociale onderneming’.

De oprichters van ‘ICT vanaf Morgen’ bieden jonge mensen met een stoornis in het autismespectrum en/of een angststoornis kansen om werkervaring op te doen en een opleiding te volgen in het ICT-werkveld. Zeg maar: van thuis op de bank naar werk. Kernwoorden hierbij zijn arbeidsparticipatie, re-integratie, opleiden en ontwikkelen. De begeleiders van Werkom willen niet zozeer vakmanschap overbrengen, maar zien het vooral als hun taak om de Foto Toine van Heldenmedewerkers klaar te stomen voor de arbeidsmarkt door veel aandacht te geven aan persoonlijke vaardigheden.

Hoe staat het er nu voor? Toine: “Het is heel fijn dat ik kan bijdragen aan deze haalbaarheidsstudie. We hebben nu een begin gemaakt, met de hoofdlijnen van een businessplan en een financieringsplan. In het financieringsplan onderzoeken we in hoeverre financiering door middel van een social impact bond wenselijk of noodzakelijk is en hoe die het beste kan worden vormgegeven. Na een voorlopig go/no go-besluit hoop ik in een eventuele tweede fase nadere uitwerkingen op te stellen voor de rechtsvorm, de wijze van besturen en managen en de samenwerkingsovereenkomst. We staan nog maar aan het begin, maar beide partijen willen voor de zomer klaar zijn met de uitwerking.” 

VERSLAG SOCIALE-ZEKERHEID FINANCIEN-EN-BEDRIJFSVOERING FINANCIEN-EN-BEDRIJFSVOERING VERSTERKEN-SOCIALE-BASIS ARBEIDSMARKT