7 jul 2022

Podcastserie: Het goede gesprek, live @VNG Jaarcongres 2022

Met het oog op alle grote maatschappelijke opgaven die op gemeenten afkomen, is samenwerking en gezamenlijke denk-, verbindings- én uitvoeringskracht cruciaal. Op het VNG Jaarcongres 2022 konden we elkaar weer in levenden lijve ontmoeten en met elkaar in gesprek over die samenwerking en hoe die er in de praktijk uitziet. De volgende vragen kwamen in drie gesprekken en evenzoveel thema’s aan de orde:

Wat is de sleutel tot goede samenwerking tussen college, raad en organisatie? 
Wat is nodig om de jeugdzorg structureel te verbeteren?
Wat zijn de randvoorwaarden en succesfactoren bij regionale bestuurlijke samenwerking in een crisissituatie?

Grote en belangrijke vragen waarop wij samen met gemeentelijke bestuurders antwoorden zochten en vonden. Die gesprekken zijn te beluisteren in de podcastserie ‘Het goede gesprek’, live @ VNG-Jaarcongres 2022. U luistert de afleveringen hier terug. 

Aflevering 3: samenwerken in een crisis

Na de Russische inval in Oekraïne konden de Nederlandse veiligheidsregio’s opnieuw de “crisismouwen” opstropen; miljoenen vluchtelingen zochten een veilig heenkomen. Voor gemeenten leverde dit een acute extra uitdaging op, bovenop de al bestaande uitdaging van de huisvesting van statushouders. In Kennemerland is die uitdaging succesvol opgepakt. In deze derde en laatste aflevering van ‘Het goede gesprek’ blikken we terug op én kijken we vooruit naar de crisisaanpak tijdens de corona- en vluchtelingencrisis samen met sleutelfiguren binnen de veiligheidsregio Kennemerland. 

Luister naar het goede gesprek tussen burgemeester Marianne Schuurmans, burgemeester Jos Wienen en Marijke Andeweg van BMC.

Beluister aflevering 3

Aflevering 2: De toekomst van jeugdzorg: lessen uit Brabant

Vorig jaar kondigde Jeugdbescherming Brabant een cliëntenstop (instroomstop) af en er werd een crisisorganisatie ingericht om de ontstane situatie aan te pakken. In deze tweede aflevering van ‘Het goede gesprek’ zoomen wij samen met twee sleutelfiguren in op de crisissituatie bij Jeugdbescherming Brabant. 

Welke aanpak is ingezet, wat zijn daarvan de leerervaringen tot nu toe en wat kunnen andere regio’s hiermee?  Wat is nodig van de Rijksoverheid en wat betekenen die eventuele veranderingen voor gemeenten?

Luister naar het goede gesprek tussen Wethouder Marcelle Hendrickx en Mariette van Leeuwen van BMC. 

Beluister aflevering 2

Aflevering 1: Besturen doe je samen

In deze eerste aflevering van ‘Het goede gesprek’ gaan we, aan het begin van deze nieuwe collegeperiode, in gesprek over het samenspel in de bestuurlijke driehoek tussen college, raad en ambtelijke organisatie. Hoe zorg je voor een vruchtbare samenwerking tussen college, raad en de ambtelijke organisatie en hoe betrek je inwoners bij bestuur en beleid? Hoe geef je hier vorm aan en op welke manier is het type akkoord van invloed? 

Luister naar het goede gesprek tussen Ingrid Geveke en Michel Wolters van BMC.

Beluister aflevering 1

PODCAST BESTUUR-EN-ORGANISATIE JEUGDHULP BESTUUR-EN-BEDRIJFSVOERING

Gerelateerde artikelen