5 sep 2019

Nominatie Burgemeester van Jouw Noordzee

Mandy Brussaard, senior adviseur energie bij BMC/YACHT, is één van de drie kandidaten die genomineerd zijn voor de positie van Burgemeester van Jouw Noordzee. Op 6 september tijdens de Wereldhavendagen 2019 in Rotterdam hoort Mandy of zij deze positie voor een jaar gaat bekleden.

De Burgemeester van Jouw Noordzee (BVJN) is een samenwerking tussen SummerLabb en ECN part of TNO. Daarnaast wordt het programma ondersteund door meerdere publieke en private partijen die zich richten op de toekomst van de Noordzee. Het doel is om verschillende doelgroepen te betrekken en verbinden bij de discussie over de toekomst van de Noordzee. Een toekomst waarin alle betrokken partijen op zoek zijn naar de juiste balans tussen ecologie, energie, voedsel en recreatie. 

Het installatiefeest van de BVJN op 6 september wordt geleid door Jan Douwe Kroeske. ZKH Prins Carlos de Bourbon de Parme zal de keuze en jaaragenda toelichten en de officiële installatie uitvoeren.

"De toekomst van de Noordzee vormt een grote opgave. Offshore wind, natuur, kustversterking. Mandy Brussaard is bij uitstek in staat om de technische opgave en de bestuurlijke opgave met elkaar te verbinden. Een belangrijke kwaliteit voor de burgemeester van onze Noordzee" (directeur Yacht Engineering, Ard Kistenmaker). 

Machteld Koelewijn en Jasper de Wit, directie advies BMC: "Doordat Mandy iedere dag bezig is in het werkveld, is zij in staat een belangrijke inhoudelijke bijdrage te leveren aan de opgave die er speelt."

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement

    ENERGIETRANSITIE NIEUWS RUIMTELIJKE-ONTWIKKELING GEBIEDSONTWIKKELING

    Gerelateerde artikelen