9 jun 2017

Nieuw kostprijsmodel geeft eerste antwoord op prangende vraag

Het Kostprijsmodel Digitale Duurzaamheid is een resultaat van het project Kosten van duurzame toegang van het Netwerk Digitaal Erfgoed. Het nieuwe kostprijsmodel is een eerste stap op weg naar inzicht in de kosten, cost drivers en kansen voor meer efficiëntie. Het project maakt deel uit van het werkpakket ‘Digitaal Erfgoed Houdbaar’: een serie projecten gericht op de duurzame toegang van digitale collecties, gecoördineerd door de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid.

BMC maakt onderdeel uit van dit project en heeft onderzoek gedaan naar de kosten van digitale duurzaamheid. Het onderzoeksrapport behorende bij het kostprijsmodel bevat bevindingen over de grootste kostencomponenten (personele kosten) en de meest kostenintensieve fases (selectie, pre-ingest, ingest) bij het digitaal toegankelijk maken van materiaal. Deze inzichten geven richting bij het aangaan van verdere samenwerking en het delen van voorzieningen in het Netwerk Digitaal Erfgoed.

Het onderzoeksrapport en meer informatie over het kostprijsmodel leest u op de site van het Netwerk Digitaal Erfgoed

Meer informatie

Voor meer informatie en voor het maken van een (vrijblijvende) afspraak kunt u contact opnemen met senior adviseur Herman Uffen.

Contact

Herman Uffen senior adviseur 06 - 12 84 77 59
NIEUWS CULTUUR-EN-ERFGOED FINANCIEN-EN-BEDRIJFSVOERING CULTUUR-EN-ERFGOED BESTUUR-EN-BEDRIJFSVOERING