18 okt 2020

Mensenhandelbeleid 2022: het versterken van de gemeentelijke aanpak

In Nederland worden jaarlijks naar schatting circa 7.000 mensen het slachtoffer van mensenhandel. Het is een maatschappelijk verschijnsel dat zich heeft verspreid over verschillende leefdomeinen en onder diverse lagen van onze bevolking. Niemand keurt uitbuiting goed, maar de signalering en het aanpakken van mensenhandel blijft een lastige opgave. Het bovengenoemde aantal is daarom mogelijk slechts het topje van de ijsberg. 

Het kabinet heeft de ambitie om de aanpak van mensenhandel verder te intensiveren. Mensenhandel is een parapluterm voor drie verschillende vormen van uitbuiting. Het is een zeer complex probleem door de verschillende factoren die een rol spelen - ook in de bestrijding ervan. Juist daarom hanteert het kabinet ook het uitgangspunt dat het probleem integraal en in gezamenlijkheid bestreden moet worden. 

Het is dan ook van groot belang om mensenhandel ook in uw gemeente op de kaart te zetten. In 2022 moet elke gemeente een aanpak tegen mensenhandel hebben. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de bestuurlijke aanpak en voor het organiseren van adequate hulp en opvang voor slachtoffers. Een aanpak begint met het vergroten van bewustzijn over wat mensenhandel is en hoe u het kunt herkennen. Een integrale benadering van mensenhandel vereist maatwerk. Wat is de aanpak in uw gemeente?

In onderstaande brochure nemen we u mee in de belangrijkste feiten rondom mensenhandel, geven wij een doorkijk naar de toekomstige ontwikkelingen op dit gebied en lichten wij het BMC-stappenplan voor gemeenten richting mensenhandelbeleid nader toe.

Download de brochure

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Els te Winkel Sociaal Domein, Zorg adviseur 06 - 12 22 85 27
Katja Didenko Sociaal Domein, Zorg adviseur 06 - 49 94 91 76
PUBLICATIE SOCIAAL-DOMEIN ZORG SOCIAAL-DOMEIN