28 nov 2018

Does one size fit all? Leidt het Nationaal Preventieakkoord ook tot gezondheidsverbetering in de wijk?

Vrijdag 23 november heeft staatssecretaris Blokhuis samen met ruim 70 verschillende maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven het Nationaal Preventieakkoord ondertekend. Het akkoord onderschrijft dat preventie- en gezondheidsbeleid meer aandacht vraagt en laat zien dat samenwerking noodzakelijk is.

De almaar stijgende zorgkosten vragen om een andere aanpak. Staatssecretaris Blokhuis richt zijn pijlen in het akkoord op het tegengaan van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Deze onderwerpen vormen samen de grootste oorzaak van ziekte in Nederland. Met een combinatie van landelijke maatregelen die lokaal ingebed moeten worden streeft de staatssecretaris naar gezondere Nederlanders in 2040.

Dit vraagt iets van gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties. In dit artikel reflecteren wij op de gepresenteerde maatregelen in het Nationaal Preventieakkoord en bieden wij aangrijpingspunten om de nationale inspanning ook daadwerkelijk lokaal te laten slagen. Dit vraagt ons inziens meer dan nu wordt gepresenteerd in het Preventieakkoord.

Download het artikel

Meer informatie

Wilt u als gemeente, zorg- of welzijnsorganisatie aan de slag met de thema’s in het Nationaal Preventieakkoord? En wilt u hierover in gesprek om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen? Neem dan contact op met Erwin Scheepers, businessunitmanager Zorg, via telefoonnummer 06 - 53 22 89 39  of per e-mail naar erwin.scheepers@bmc.nl, of senior accountmanager Kees-Jan van de Werfhorst, via telefoonnummer 06 - 22 75 00 21 of per e-mail naar kees-jan.werfhorst@bmc.nl.

BLOG ZORG VERSTERKEN-SOCIALE-BASIS PUBLIEKE-GEZONDHEID

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement