9 mei 2017

‘Kennismaken met het Nederlandse kostenmodel’: een impressie van de workshop

Op donderdag 13 april jl. organiseerde BMC de workshop ‘Kennismaken met het Nederlandse kostenmodel’. Deze vond plaats in de Week van het Digitaal Erfgoed. Onder leiding van Herman Uffen, Tamar Kinkel en Marcel Ras (programmamanager bij de NCDD en coördinator bij het Netwerk Digitaal Erfgoed) doken de ruim 30 deelnemers dieper in de financiële kant van duurzame toegang tot digitale collecties; een vooralsnog mistig gebied.

Om de kosten zichtbaar te maken en te beheersen, zowel op instellingsniveau als op (boven)sectoraal niveau, is binnen het werkpakket Digitaal Erfgoed Houdbaar van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) het project ‘Kosten van duurzame toegang’ opgezet. Het werkpakket wordt gecoördineerd door de NCDD. De resultaten van dit project vormen de basis voor deze workshop.

Met een korte online poll werd er gepeild wat er bij de deelnemers leefde over dit onderwerp. Zij lieten weten dat ze bij ‘kosten van digitale duurzaamheid’ dachten aan termen als ‘uitdaging’, ‘onderschat’, ‘onduidelijk’, ‘veel’, ‘onbekend’ en ‘onvoorspelbaar’. Vervolgens werden de resultaten van het onderzoek dat BMC in 2016 in opdracht van het Netwerk Digitaal Erfgoed en de NCDD heeft uitgevoerd. Het onderzoek was gericht op het in kaart brengen van de kosten voor beheer, behoud en toegang van digitale collecties bij erfgoedinstellingen en de kostencomponenten daarbinnen.

Aan het einde van de workshop werd er gevraagd waar de deelnemers tegenaan lopen als het gaat om de kosten van digitale duurzaamheid. Deze vraag leverde interessante antwoorden op: ‘financiële methodieken’, ‘gebrek aan inzicht’, ‘gebrek aan draagvlak, kennis, bewustwording’. Deze poll en de discussies die tijdens deze middag werden gevoerd geven weer voldoende stof tot nadenken en energie voor de volgende fase.

Het volledige verslag van de workshop is hier terug te lezen.

Meer informatie

Voor meer informatie en voor het maken van een (vrijblijvende) afspraak kunt u contact opnemen met senior adviseur Tamar Kinkel, via telefoonnummer 06 - 12 32 52 40 of per e-mail naar tamar.kinkel@bmc.nl, of met senior adviseur Herman Uffen, via telefoonnummer 06 - 12 84 77 59 of per e-mail naar herman.uffen@bmc.nl.

CULTUUR & ERFGOED FINANCIËN & BEDRIJFSVOERING VERSLAG