30 mei 2017

Interactief beleid maken: kaders sportaccommodatiebeleid visueel gemaakt

Gemeente Velsen en BMC hebben de handen ineen geslagen om op een andere, interactieve wijze te komen tot nieuw sportaccommodatiebeleid.

Na een evaluatie van het lopende sportaccommodatiebeleid en een integrale brainstorm over de kaders voor het nieuwe beleid, zijn de uitkomsten samengebracht in een filmpje.

Dit filmpje is inmiddels aan de gemeenteraad gepresenteerd en zal nu worden ingezet om partners en inwoners van de gemeente uit te dagen om met ideeën te komen voor het nieuwe beleid.

Het filmpje zal tijdens bijeenkomsten worden getoond en via social media worden verspreid. Een mooie, andere manier van toewerken naar een toekomstbestendig sportaccommodatiebeleid!