25 sep 2020

Effecten van de coronacrisis op de rol en positie van wethouders

Shannon Roest MSc. (BMC), prof. dr. Marcel Boogers en Willem-Jan Velderman (Universiteit Twente)

De eerste maanden van de coronacrisis hebben gemeenten zich vooral gericht op het nemen van crisismaatregelen op het gebied van Openbare orde en Veiligheid en Volksgezondheid. Daarbij lag een sterk accent op de rol van burgemeesters en hun rol in de veiligheidsregio, waar op grond van de Wet op de Veiligheidsregio’s de belangrijkste beslissingen op het gebied van crisisbeheersing zijn genomen. Voor wethouders betekende deze situatie dat ze, vrij plotseling, van hun beleidsportefeuilles werden beroofd. Of het nu ging om stadsontwikkeling, cultuur, sport of jeugdzorg: alles kwam in het teken te staan van coronamaatregelen waarmee deze beleidsonderwerpen onder de verantwoordelijkheid van de burgemeester gingen vallen.

De coronacrisis heeft de taken, rollen en verhoudingen in het college van B en W flink opgeschud. Het is de vraag wat dit heeft betekend voor de rol en positie van wethouders: de relatie tussen wethouders onderling, hun relaties met de burgemeester, de gemeenteraad, het ambtelijk apparaat en de samenleving.

Nu de acute crisisbeheersing plaats heeft gemaakt voor het nadenken over de omgang met de gevolgen van de coronacrisis voor ondernemingen, het onderwijs, sport en cultuur, is het de vraag welke strategieën gemeenten hiervoor ontwikkelen, en hoe die door wethouders
worden voorbereid. Meer algemeen speelt verder de vraag of gemeentelijke politieke- en beleidsagenda’s door de coronacrisis veranderen. Komen nieuwe beleidsthema’s op de politieke agenda en welke zijn dat; krijgen bestaande beleidsthema’s andere accenten?

Lees het onderzoek

PUBLICATIE FINANCIEN-EN-BEDRIJFSVOERING FINANCIEN-EN-BEDRIJFSVOERING

Contact

Shannon Roest senior adviseur 06 - 82 62 55 72