31 jul 2019

Dwang in de zorg beperken: verantwoordelijkheden voor zorgaanbieders

De wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd)  vervangen de huidige Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) en treden per 1 januari 2020 in werking.

De nieuwe wetgeving brengt voor gemeenten nieuwe taken en verantwoordelijkheden met zich mee. Aanbieders in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg sluiten hierop aan en hebben zelf intern voorbereidingen getroffen.

Wilt u weten hoe u als zorgaanbieder om kan gaan met deze verandering? Lees dan onderstaande publicatie.

Download artikel

Meer informatie & contact

Wilt u meer informatie of vrijblijvend een afspraak maken? Neem dan contact op met senior adviseur Nanja Willemsen via telefoonnummer 06 - 57 57 29 70 of per e-mail nanja.willemsen@bmc.nl, of met senior adviseur Ruurd Firet via telefoonnummer 06 - 20 08 98 12 of per email ruurd.firet@bmc.nl, of met senior adviseur Channa Al via telefoonnummer 06 - 10 42 58 92 of per email channa.al@bmc.nl.

ZORG PUBLICATIE

Contact

Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?