31 jul 2019

Dwang in de zorg beperken: verantwoordelijkheden voor zorgaanbieders

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) vervangen de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) en zijn op 1 januari 2020 in werking getreden.

De nieuwe wetgeving brengt voor aanbieders en gemeenten nieuwe taken en verantwoordelijkheden met zich mee. Aanbieders in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg en gemeenten hebben hiervoor in de afgelopen periode intern en in samenwerking met elkaar voorbereidingen getroffen.

Inmiddels wordt er gewerkt binnen deze nieuwe wetgeving. Mochten hierin voor u knelpunten naar voren zijn gekomen, dan kan BMC u hierbij ondersteuning bieden. Waaruit deze ondersteuning kan bestaan is uitgelegd in de in 2019 geschreven publicatie.

Download artikel

Meer informatie & contact

Wilt u meer informatie of vrijblijvend een afspraak maken? Neem dan contact op met senior adviseur Nanja Willemsen via telefoonnummer 06 - 57 57 29 70 of per e-mail nanja.willemsen@bmc.nl, of met senior adviseur Channa Al via telefoonnummer 06 - 10 42 58 92 of per email channa.al@bmc.nl.

PUBLICATIE ZORG

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement