24 nov 2021

Data brengen ons tot onconventionele oplossingen

BMC op Dataweek NL

Van 25 tot en met 30 oktober vond de vierde editie van Data Week NL plaats in Den Bosch. Thema van dit jaar: Data Matters. Als sponsor van het event verzorgde BMC verschillende workshops, waaronder vier op donderdag 28 oktober. Een impressie van BMC’s bijdrage die dag.

Een robot als host, VR-brillen en circulaire waterpompen. De Data Week straalt de toekomst uit. Maar zo ver in de toekomst liggen datagedreven oplossingen niet, zien ook de adviseurs van BMC. ‘Steeds meer klanten komen bij ons met een vraag waar een datacomponent in zit', vertelt Rob van ’t Zand, partner bij BMC. Als adviseur datagedreven werken met veel kennis van de publieke sector, kent hij beide werelden en begrijpt hij waar data en dienstverlening elkaar kunnen versterken. ‘Het belang en de urgentie van datagedreven werken moet met name in veel publieke organisaties nog groeien. Denk aan gemeenten, die vaak nog stappen moeten zetten op het gebied van datakwaliteit en het vermogen van professionals om inhoudelijke inzichten uit data te halen. Tegelijkertijd wordt er van gemeenten verwacht digitaal mee te groeien met de snel veranderende werkzaamheden en kan datagedreven werken juist in deze tijden van decentralisatie en grote maatschappelijke opgaven waar gemeenten voor staan veel opleveren.’ 

Inzicht krijgen

Er is nog veel werk aan de winkel, vindt Van ‘t Zand. Datagedreven werken vergroot het probleemoplossend vermogen en versterkt de beslis- en bestuurskracht van een organisatie. ‘BMC ondersteunt klanten onder andere met advies over datagedreven publieksdienstverlening, informatieveiligheid en privacy. Daarnaast trainen we medewerkers die de data moeten inzetten. Zij moeten ermee kunnen werken.’ Als voorbeeld geeft Rob een opdracht voor 15 gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond. 'De vraag was: hoe krijgen we inzicht in de effecten van onze inkoop voor de jeugdhulp? Onze adviseurs hielpen met de opzet van een datadashboard, waarin we nauw samenwerkten met de medewerkers van de gemeenten. Door hen mee te nemen in het verzamelen van data, kunnen zij zelfstandig datagedreven werken verder implementeren in de organisatie en zijn zij in staat veel beter proactief te sturen op de inkoop.’  

Datavolwassenheid

De toegevoegde waarde van data voor organisaties, en de bewustwording ervan, liep als een rode draad door alle workshops heen. De donderdag van de Data Week stond dan ook in het teken van ‘Data & Samenwerking’. Zo presenteerde Van ’t Zand in een workshop de Datavolwassenheidtool, die hij samen met collega’s van BMC ontwierp. Tijdens de workshop brachten de deelnemers hun eigen datavolwassenheid in kaart en gingen zij in gesprek over hun ambities.

Samen organiseren

Als het gaat om samenwerking op het gebied van data, valt er nog een wereld te winnen, zo bleek uit de BMC-workshop ‘Samen organiseren’. Aan tafel zaten onder andere het onderwijs (HAS), de VNG, de gemeenten Den Bosch en Tilburg en de provincie Noord-Brabant. De centrale vraag: hoe kunnen we beter samenwerken om data-inzichten te delen en te standaardiseren? De aanleiding van het gesprek was de individuele aanpak van de partijen om inzicht te krijgen in de overlast en verspreiding van de processierups. Dit voorjaar hebben de gemeenten en provincie de intentie uitgesproken om samen op te trekken en generieke oplossingen te ontwikkelen die voor alle gemeenten en andere overheden bruikbaar zijn. ‘Wat is er nodig om verder te komen?’, stelt gespreksleider Matthijs van Niel, senior adviseur bij BMC. Na een intensieve discussie, met ook veel vragen uit het publiek, heeft het panel nieuwe intenties en vervolgstappen uitgesproken. Meer het onderwijs betrekken bij concrete vragen uit het werkveld. Meer aandacht voor één taal voor data-inzichten. En misschien zelfs stappen zetten naar een basisregister. 

Maatschappelijke opgaven

Het bestrijden van de processierups is een goed voorbeeld van hoe data tot oplossingen kunnen leiden voor maatschappelijke opgaven, zelfs de meest prangende vraagstukken. ‘Dat zie ik bijvoorbeeld terugkomen bij onze klanten in het publieke domein, het onderwijs en de zorg’, vertelt Van ‘t Zand. 'Denk bijvoorbeeld aan de energietransitie. Gemeenten moeten weten in welke wijken bewoners bereid zijn om wel of niet over te stappen op groene energie. BMC geeft inzicht door bijvoorbeeld sociaaleconomische factoren, zoals inkomen en opleidingsniveau, met elkaar te vergelijken. Daardoor kan een gemeente haar communicatie en voorlichting verbeteren en meer toespitsen op de wijk.’ 

Woningmarkt

Maar ook de woningmarkt is met de al jaren durende oververhitting een zeer urgent vraagstuk. Ook hier helpen data om inzicht te krijgen in het precieze probleem en mogelijke oplossingen, aldus Van ’t Zand. ‘Zo hebben wij voor een gemeente in Noord-Brabant de kansen op de lokale woningmarkt in beeld gebracht. Alle grote woningen - toch vaak voorbehouden aan oudere mensen – hebben we in kaart gebracht. Vervolgens hebben we gepeild of deze bewoners bereid waren om hun huis te delen, bijvoorbeeld met starters of studenten. Die bereidheid bleek behoorlijk groot. Zo kunnen data bijdragen aan innovatieve en soms onconventionele oplossingen voor grote maatschappelijke kwesties.’

Efficiëntie

Ander voorbeeld: de zorg. Met de steeds hoger oplopende kosten en het personeelstekort al jaren een ‘zorgenkindje’. ‘Met betere digitale oplossingen en door te werken met data kan zorgpersoneel efficiënter werken en veel tijd besparen Zo komt er meer zorgcapaciteit vrij’, legt Van ’t Zand uit. ‘Ook de budgettering kan zo efficiënter worden ingestoken’, gaat Van ’t Zand verder. ‘Een klant uit het sociaal domein bijvoorbeeld gaf meer geld uit aan huishoudelijke hulp dan begroot. Waren er bezuinigingen mogelijk? We hebben data, zoals de leeftijd van de hulpbehoevende, vergeleken met de uitgaven. Uit deze data-analyse bleek dat er veel geld ging naar de ”strijkhulp”. Deze was ooit ingezet voor bewoners met een arbeidsbeperking, zodat ze netjes naar een sollicitatiegesprek konden. Wat bleek? De doelgroep die de strijkhulp ontving was allang met pensioen.’ 

Over Data Week NL

Data Week NL is bedoeld voor een divers publiek, zoals lokale overheden en andere organisaties in de publieke dienstverlening, het onderwijs en de zorg. Data Week NL biedt een podium voor oplossingen die data kunnen bieden voor maatschappelijke opgaven. Het event was zowel fysiek als digitaal te bezoeken. Ook BMC liet zich zien tijdens Data Week NL, als sponsor en met workshops. Dit jaar voor het eerst als ‘learning event’, maar met de ambitie om zich de komende drie jaar steviger te profileren op hun groeiende expertise in het werkveld Data & Dienstverlening. Van ’t Zand: ‘De ambitie van BMC om verder te groeien in dit veld is ook zichtbaar in ons snelgroeiende adviseursteam. We hebben nu een stevig team van ervaren adviseurs klaarstaan.’ 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op Rob van 't Zand via onderstaande gegevens.

Rob van 't Zand Bestuur & Organisatie, Informatie & Gegevensmanagement partner data en digitalisering 06 - 10 58 84 23 Bekijk profiel
DIGITALISERING VERSLAG DATA-EN-DIGITALISERING DATA-EN-DIENSTVERLENING DIGITALE-TRANSFORMATIE

Gerelateerde artikelen