13 feb 2019

BMC stelt nieuw cultuurbeleid Kampen op

In het – vorige zomer opgestelde – coalitieakkoord van het college van de gemeente Kampen is de ambitie opgenomen het oude cultuurbeleid (periode 2014-2017) te evalueren om vervolgens tot een nieuwe cultuurnota te komen. De opdracht hiervoor is verleend aan BMC, in de personen van Jurjen Weemstra (tot voor kort de interim-beleidsmedewerker cultuur in Kampen) en Hanneke Wiersma, zzp'er in de culturele sector. Een mooie uitdaging, gezien de rijke culturele infrastructuur die Kampen heeft.

Het proces richting nieuwe beleidsambities kent drie fasen:

  1. De eerste fase (januari - maart) bestaat uit het opstellen van een nulmeting (informatiedocument, waarin ook de evaluatie van het oude cultuurbeleid wordt opgenomen). Deze evaluatie doen we aan de hand van een bronnenstudie en gesprekken met betrokkenen uit diverse sectoren en diverse cultuurdisciplines.

  2. In fase 2 (april - mei) herijken we de visie uit de oude cultuurnota en formuleren we de ambities voor de komende jaren. Ook deze fase zal tot stand komen in goede participatie met betrokkenen uit het veld..

  3. In de eindfase (juni - juli) is het aan college en gemeenteraad om hierover een besluit te nemen.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een nieuw cultuurbeleid in uw gemeente? Neem dan contact op met Gitta Luiten.

Contact

Gitta Luiten partner Cultuur & Erfgoed 06 - 53 93 22 63 Bekijk profiel
NIEUWS CULTUUR-EN-ERFGOED CULTUUR-EN-ERFGOED BESTUUR-EN-BEDRIJFSVOERING