22 jul 2022

BMC ondersteunt bij Regio Deals

BMC helpt regio’s op allerlei manieren met het ontwikkelen, indienen, uitwerken en uitvoeren van Regio Deals. Wij hebben veel ervaring met strategische advisering en ondersteuning van gemeenten, bestuurlijke regio’s en multi-helix-samenwerkingsverbanden. Zo waren onze adviseurs betrokken bij het succesvol indienen en sluiten van Regio Deals bij alle drie de eerdere tranches. Zij ondersteunen u ook graag bij de vierde tranche.

Ervaren partner van de regio

BMC denkt en werkt samen met de regio steeds een stap vooruit: van visie, via sleutelprojecten naar gezamenlijke uitvoeringskracht − steeds gericht op het duurzaam versterken van de brede welvaart in de regio. Wij kunnen dat doordat we zowel ervaring hebben met het plannen maken ("hoofd in de wolken") als met de uitvoeringspraktijk ("voeten op de grond"). Zo maken we als partner van de regio verschil en impact. 

BMC ondersteunt regio’s bij:

  • de inhoudelijke (aanscherping) van de strategische opgaven van de regio zowel in het fysieke, sociale als economische domein en de verbindingen daartussen;
  • het opstellen van regioproposities die bijdragen aan de brede welvaart in de regio;
  • het inventariseren, ordenen en verbinden van concrete inhoudelijke projecten, die voldoen aan de criteria van het Rijk;
  • het verzamelen en opwerken van financiële kengetallen en publiek-private  (co)financiering-verhoudingen van deze projecten en het opzetten van financiële arrangementen;
  • het bij elkaar brengen van en afstemmen met publieke en private partijen in de regio en tussen regionale partners en het Rijk;
  • de organisatie van de samenwerking, waaronder governance, programmamanagement en uitvoeringskracht binnen de regio. 

Meer informatie & contact

Wilt u meer informatie over de ondersteuning door BMC voor de uitwerking van de vierde of volgende tranches? Of vrijblijvend een afspraak maken over de Regio Deal in het algemeen? Neem dan contact op met onze managing consultants Koos de Groot of Joost Rompa.

Contact

Koos de Groot Bestuur & Organisatie, Ruimtelijke Ontwikkeling managing consultant 06 - 30 28 48 08 Bekijk profiel
Joost Rompa Bestuur & Organisatie senior adviseur 06 - 30 05 13 63 Bekijk profiel
OPLOSSING FYSIEK-DOMEIN BESTUUR-EN-BEDRIJFSVOERING GEBIEDSONTWIKKELING ECONOMISCHE-TRANSITIE RUIMTELIJKE-ONTWIKKELING RUIMTELIJKE-ECONOMIE REGIONALE-SAMENWERKING ENERGIE-EN-INNOVATIE

Gerelateerde artikelen