12 dec 2016

BMC evalueert gewijzigde Winkeltijdenwet

De gewijzigde Winkeltijdenwet is op 1 juli 2013 in werking getreden. Sindsdien kunnen gemeenten zelf bepalen of zij vrijstelling verlenen van het verbod om de winkels op zondagen en feestdagen en op werkdagen tussen 22:00 uur en 6:00 uur open te stellen.

Drie jaar na de inwerkingtreding van de wet wilde de minister van Economische Zaken de Winkeltijdenwet evalueren. BMC heeft de sociale en economische gevolgen van de wijziging van de Winkeltijdenwet onderzocht aan de hand van online vragenlijsten, verdiepende interviews, casestudies en een documentenstudie.

De gewijzigde Winkeltijdenwet heeft ertoe geleid dat driekwart van de gemeenten hun Winkeltijdenverordening heeft aangepast. Sinds de gewijzigde Winkeltijdenwet zijn winkels vaker op zondag open. In gemeenten waar de winkels niet open mogen zijn op zondag ervaren winkeliers concurrentie van nabijgelegen gemeenten waar de winkels wel open mogen zijn op zondag.

Over het algemeen heeft de openstelling op zondag geen negatieve gevolgen voor werknemers. Zij voelen zich doorgaans niet door hun werkgever onder druk gezet om op zondagen te werken. Ook ontvangen zij veelal een toeslag als zij op zondag werken.

Daarentegen kiezen veel winkeliers er niet voor om op (christelijke) feest- en herdenkingsdagen open te zijn. Alleen de supermarkten maken volop gebruik van de mogelijkheid om op deze dagen open te zijn.

Meer informatie

Voor meer informatie of een (vrijblijvende afspraak) kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer (033) 496 52 00 of via het contactformulier.

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING NIEUWS