9 okt 2020

Begroting 2021: Sterkere OZB-stijging in kleinere en middelgrote gemeenten dan in grote gemeenten

Meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten confronteert in 2021 haar burgers met stijging van de onroerende zaakbelasting die hoger is dan de inflatie. Dat is de conclusie van een verkenning die BMC heeft uitgevoerd van de gemeentebegrotingen voor 2021 van 105 gemeenten. Deze begrotingen zijn de afgelopen weken aan de gemeenteraden gepresenteerd.

Vaker een belastingverhoging in de kleinere en middelgrote gemeenten

Dit beeld is niet voor alle gemeenten gelijk. Kleine en middelgrote gemeenten verhogen hun OZB vaker boven de inflatie dan de grotere gemeenten. Bijna twee op de drie (63%) gemeenten tussen 20.000 en 50.000 inwoners verhoogt de OZB met meer dan de inflatie. Bij de grotere gemeenten zien we een omgekeerd beeld. Van de gemeenten met meer dan 100.000 inwoners verhoogt maar ongeveer één derde de OZB met meer dan de inflatie. In de onderstaande tabel worden de uitkomsten van de inventarisatie samengevat weergegeven.

Gemiddelde tariefstijging van 4%

De gemiddelde tariefstijging bedraagt ongeveer 4%. De gemeenten die hun burgers een tariefstijging van meer dan de inflatie in rekening gaan brengen verhogen de onroerende zaakbelasten met gemiddeld 6,3%. De gemeenten die het inflatiepercentage hanteren komen gemiddeld uit op 1,6%.

2021: Gemeenten leveren in 2021 opnieuw een miljard in

Ondanks het feit dat in veel gemeentebegroting al maatregelen zijn getroffen is de verwachting dat de gemeenten in 2021 opnieuw fors gaan interen op hun eigen vermogen. Een eerste (globale) indicatie van de 105 onderzochte gemeenten duidt erop dat de achteruitgang in 2021 uit gaat komen in de buurt van € 1 miljard. Naar verwachting worden in de loop van december de cijfers van de Nederlandse gemeenten gepresenteerd door het CBS. Als die prognose bewaarheid wordt, dan dreigen steeds meer gemeenten in de gevarenzone te komen.

Wilt u meer informatie? 

Download het volledige rapport of neem contact op met senior adviseur Erwin Ormel. 

Download het volledige rapport

Erwin Ormel Financiën & Bedrijfsvoering senior adviseur 06 - 10 63 16 53
PUBLICATIE FINANCIEN-EN-BEDRIJFSVOERING FINANCIEN-EN-BEDRIJFSVOERING

Gerelateerde artikelen