4 dec 2018

Alles wat je aandacht geeft groeit

Deel 2 blogreeks 'Toekomst van de Jeugdhulp'
Door Nanja Willemsen, senior adviseur

Jeugdhulp is onder de aandacht geweest en groeit als kool. Daarmee stijgen ook de kosten. Zo ontstaat de vraag of we onderweg misschien zijn vergeten om voldoende aandacht te geven aan preventie. Hoewel het idee was dat sociale wijkteams en de aandacht voor de eigen zelfredzaamheid, kracht en verantwoordelijkheid van de inwoner ertoe zouden leiden dat er minder specialistische hulp nodig zou zijn, heeft het organiseren van Jeugdhulp toch veel aandacht gekregen. Nu de transformatie enkele jaren op weg is, zien we een toename van de inzet van Jeugdhulp, en daarmee een toenemende stijging van kosten voor de maatschappij. Toch wint preventie eveneens terrein en eist de aandacht op.

Een greep uit mijn uitvoeringspraktijk

Daarin zie ik de Jeugdgezondheidszorg, die schakelt op de scheidslijn van medisch, sociaal en een veilige ontwikkeling. Die de dingen klein kan houden, erger voorkomt en alleen al door het geven van informatie oplossingen biedt aan ouders. Die maatwerk biedt en met de ene ouder vooral digitaal en op afstand contact houdt en de andere ouder thuis opzoekt.

Het Jongerenwerk zoekt als vanouds de jongeren op in de eigen omgeving. Daar zie ik nu dat zij jongeren begeleiden bij het  zelf opzetten van een ‘Jimmy’s’-initiatief. Daarnaast zorgen zij er elk jaar weer voor dat kinderen en jongeren participeren in een knutselclub, een spelmiddag en een eigen versie van The Voice, als opmaat voor het maatschappelijk participeren.  

Bij kindermishandeling die jaren heeft voortgeduurd en eindelijk boven water komt zie ik aandacht voor de bijdrage van betrokkenen aan het probleem én de oplossing. Zodat de kinderen uit het gezin mogelijkheden krijgen om de vicieuze cirkel te stoppen en te zorgen voor veilige hechting voor de toekomstige kinderen in hun gezin.

Landelijk in de volle breedte in beeld

Preventie is op dit moment landelijk overal terug te vinden. Nog maar net is het actieprogramma Kansrijke Start gelanceerd. Het programma richt zich op de eerste 1.000 dagen van het kind. Drie actielijnen zijn geformuleerd: voor de zwangerschap, tijdens de zwangerschap en na de geboorte. Er is het Nationale Preventie Akkoord, waarbij de individuele gemeente de speerpunten overgewicht, roken en alcohol onderdeel laat zijn van de eigen beleidsplannen en uitvoering. De speerpunten worden verbonden met de achterliggende problematiek, zoals armoede en schulden. De JGZ Preventieagenda van het Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheid (NCJ) richt zich op ouderschap, hechting, gezondheid en weerbaarheid.

Hoopvolle perspectieven

Mooie voorbeelden zijn er ook te vinden in de publicatie ‘Transformatie Jeugdhulp’. Een aantal geïnterviewden geeft aan preventie een belangrijke plek te gunnen binnen de transformatie. Zij noemen bijvoorbeeld het versterken van het dagelijks leven, met daarbij aandacht voor hechting en eigenaarschap. Of ze gaan in op wat genoemd wordt de preventieve jeugdbescherming als een logisch onderdeel van de werkzaamheden van iedere hulpverlener. Zodat iedere hulpverlener in actie komt wanneer de veilige en gezonde ontwikkeling van een kind  in gevaar komt.

De huidige groei van de Jeugdhulp zie ik als een succes. De meeste van deze kinderen krijgen immers weer kinderen! Alle inzet die we nu doen, voorkomt dat er opnieuw kinderen zijn die trauma’s oplopen en niet goed gehecht worden en dat ouders en hun netwerk niet kunnen meepraten en meewerken aan de oplossingen.

Download het blog

Meer informatie

Voor meer informatie en voor het maken van een (vrijblijvende) afspraak kunt u contact opnemen met Nanja Willemsen, senior adviseur, via telefoonnummer 06 - 57 57 29 70 of per e-mail naar nanja.willemsen@bmc.nl.

BLOG JEUGDHULP

Gerelateerde artikelen

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement