10 aug 2018

Van transitie naar transformatie door middel van regioregie

De regio Zuid-Limburg is een van de drie regio’s met een opvallende demografische ontwikkeling. De transities en de bezuinigingen stellen deze regio voor een extra grote opgave. Handhaving van het niveau van zorgvoorzieningen staat erg onder druk. Met het concept van regioregie (of populatiegerichte zorg) werken zorgvragers, zorgverleners, zorgverzekeraars, gemeenten en andere stakeholders in deze regio op niet-vrijblijvende wijze samen om zorg en gezondheid anders te organiseren. Met als resultaat voor de populatie meer gezondheid en voor de individuele bewoner betere kwaliteit van zorg. En dit tegen lagere kosten per bewoner (‘triple aim’).

Vraag van de opdrachtgever

De gemeente Heerlen (namens de 18 Zuid-Limburgse gemeenten) en CZ Zorgverzekering waren gezamenlijk opdrachtgever. De opdracht luidde: verken bij relevante stakeholders of er draagvlak is voor regioregie en adviseer over de wijze waarop regioregie tot stand komt. Op basis van de verkenning willen de opdrachtgevers een aanpak kiezen voor de wijze waarop zij met elkaar en met de veldpartijen gaan samenwerken.

BMC-aanpak

Om te komen tot een onderbouwd advies heeft BMC ervaringen elders in Nederland in kaart gebracht. Door middel van interviews met de belangrijkste kernspelers (zorgvragers, zorgverzekeraars, gemeenten, zorgaanbieders (jeugd, ziekenhuizen, ggz, huisartsen, gehandicaptenzorg, verzorging en verpleging, revalidatie, etc.) en wetenschap is een verdere verdieping aangebracht. Door middel van atelierbijeenkomsten en discussiegroepen via sociale media is gewerkt aan verbreding en verankering. Door BMC is geadviseerd om met regioregie te starten door middel van het verbreden van bestaande innovatietrajecten.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek neem u contact op met Gert Cazemier, partner bij BMC, via telefoonnummer 06 - 21 26 55 75 of per e-mail naar gert.cazemier@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

PRAKTIJKCASE ZORG

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement