27 jul 2014

Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2015-2018 regio Haaglanden

Duurzaam terugdringen van huiselijk geweld en kindermishandeling: dit helpt BMC Advies te realiseren voor alle inwoners van de regio Haaglanden (negen gemeenten met samen circa een miljoen inwoners), op initiatief van de centrumgemeenten Delft en Den Haag. Beide gemeenten willen gezamenlijk, met ondersteuning van BMC Advies, de Regiovisie Veilig Thuis 2015-2018 opstellen. Samenwerking leidt tot een eerdere, snellere en passender aanpak ten behoeve van de veiligheid thuis van de burgers in de regio.

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de meest voorkomende vorm van geweld en vormen een omvangrijk maatschappelijk probleem, in alle lagen van de bevolking en in alle culturen. Elke zes minuten komt er bij de politie een melding binnen van huiselijk geweld en er worden jaarlijks zo’n 120.000 kinderen en jongeren blootgesteld aan een vorm van kindermishandeling. De gemeenten Delft en Den Haag willen geweld en verwaarlozing terugdringen in hun regio via samenwerking en een gezamenlijke regionale visie op de aanpak. Zij riepen de ondersteuning in van BMC Advies bij het vormgeven van die visie en samenwerking.

BMC Advies heeft het proces en het opstellen van de regiovisie begeleid. Er zijn interviews gehouden met cliënten (ervaringsdeskundigen), wethouders en beleidsmedewerkers (Jeugd, Wmo, Veiligheid). Ook de stem van kinderen zelf werd gehoord. Er vonden conferenties plaats met meer dan 100 vertegenwoordigers van alle samenwerkingspartners (politie, Openbaar Ministerie, vrouwenopvang, jeugdzorg, onderwijs, maatschappelijk werk et cetera). De belangrijkste tien uitgangspunten van de opgestelde regiovisie zijn door de betrokken partijen vertaald in concrete acties die zij gaan uitvoeren. Een stevig commitment voor een succesvolle nieuwe uitvoeringspraktijk.

Meer informatie

Voor meer informatie en voor het maken van een (vrijblijvende) afspraak kunt u gebruik maken van onderstaand contactformulier.

PRAKTIJKCASE JEUGDHULP

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement