27 jul 2018

Regionale samenwerking tussen sport en onderwijs

‘Voor iedere sporter een competente trainer-coach en elke wedstrijd een competente scheidsrechter in een veilige sportomgeving, gecreëerd door competente sportbestuurders.’ Deze missie helpt BMC Advies te realiseren door haar projectleiderschap van de regionale samenwerking tussen sport en onderwijs. De missie is vastgesteld in het samenwerkingsconvenant van NOC*NSF, de mbo-opleidingen Sport en Bewegen en het Hogescholen Sport Overleg. In 2016 moeten regionale netwerkallianties van sport en onderwijs daadwerkelijk functioneren.

De ‘alliantiepartners’ willen in regionale samenwerkingsverbanden invulling geven aan hun missie ten behoeve van breedte- en topsporters. BMC Advies kreeg de opdracht om als projectleider van de samenwerking op te treden.

De projectleider van de regionale samenwerking gaat uit van de aanpak dat bestuurlijke structuren er minder toe doen dan vaak wordt gedacht. Wanneer mensen successen weten te realiseren, vallen die te herleiden naar een intensief beleefde en breedgedragen noodzaak tot samenwerken. Er is dan sprake van een visie die niet alleen bestuurders van overheden, maar ook bedrijven van instellingen enthousiasmeert. Daarbij blijkt netwerken onontbeerlijk.

De projectleider stimuleert de samenwerking vanuit deze principes:

  • een breed besef dat regionale samenwerking loont;

  • een aansprekende visie die bestuurders enthousiasmeert;

  • onderling vertrouwen tussen betrokkenen en gelijkwaardigheid tussen partners;

  • iemand die een krachtige invulling geeft aan verbindend leiderschap.

Een van de eerste successen is de opleiding Trainer-Coach 4 in Amsterdam en Zwolle. In deze opleiding werken, onder leiding van BMC Advies, 13 sportbonden samen met NOC*NSF, Hogeschool van Amsterdam en ROC Landstede. En er zijn initiatieven tot een gezamenlijke sporttechnische opleiding op niveau 3. Daarnaast wordt overal regionale samenwerking die al bestaat (zoals bij ondersteuning van sportverenigingen) verder geïntensiveerd.

Meer informatie

Voor meer informatie en voor het maken van een (vrijblijvende) afspraak kunt u contact opnemen met senior adviseur Martijn van Hulsteijn via telefoonnummer 06-30468639 of per e-mail naar martijn.van.hulsteijn@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

PRAKTIJKCASE SPORT-EN-BEWEGEN REGIONALE-SAMENWERKING

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement