27 jul 2018

Onderzoek relatie vmbo en arbeidsmarkt in Utrecht

In Utrecht weten leerlingen en ondernemers dat de vmbo-scholen langdurig een optimale afstemming realiseren van het onderwijs op de arbeidsmarkt. De gemeente Utrecht en de besturen van vmbo-scholen zochten naar versterking van de duurzame relatie tussen het vmbo en de arbeidsmarkt.

Deze vraag heeft zowel arbeidsinhoudelijke, economische als demografische kanten. Om de inhoud van de lessen zo goed mogelijk af te kunnen stemmen op de latere beroepspraktijk en prioriteiten van het bedrijfsleven, is primair wederzijdse kennis van visie en doelen van beide partijen nodig, even- als een structuur voor meer praktijkgerichte informatie- uitwisseling en werkcontacten.

In opdracht van de gemeente en de vmbo-scholen in Utrecht onderzochten twee adviseurs van BMC de mogelijkheden om de relatie tussen het vmbo en de arbeidsmarkt te versterken. Zij concludeerden dat een duurzame aanpak voor een lange termijn gewenst is. In gesprek met vertegenwoordigers van bedrijven en instellingen, scholen en gemeente verwoordden zij de randvoorwaarden voor de aanpak. In een conferentie werden vervolgens de eerste stappen gezet om tot een nauwere samenwerking te komen tussen het vmbo en de arbeidsmarkt in Utrecht.

Meer weten?

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek kunt u contact opnemen via het onderstaande contactformulier.

PRAKTIJKCASE BEROEPSONDERWIJS

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement