28 feb 2019

Mobiliseren investeringen voor de energietransitie

Nederland staat voor een van de grootste naoorlogse opgaven: de energietransitie en de transitie circulaire economie. De transitieopgaven vragen grote investeringen. Tegelijkertijd komen private initiatieven voor de energietransitie moeilijk aan financiering. Dit komt door onzekerheid over de verhouding risico en rendement of door lange, onzekere terugverdientijden op investeringen.

Met de oprichting van Invest-NL kiest de rijksoverheid in navolging van andere landen en regio’s ervoor om de bedrijfsondersteuning (businessdevelopment en financiering) alsnog in één organisatie onder te brengen. Hiervoor stelt het Rijk € 2,5 mld. aan vermogen beschikbaar. Hiermee beschikt het Rijk over één krachtige organisatie die financiering en ondersteuning beschikbaar kan stellen voor grootschalige private initiatieven voor onder andere de energietransitie.

In opdracht van een gemeente en een provincie ontwikkelde BMC samen met Muntinga & Company een voorstel voor de oprichting van een regionale tegenhanger van Invest-NL. Deze organisatie moet de beschikking krijgen over een vermogen van € 100 tot 250 miljoen. Hiermee zet de regio een belangrijke stap in de financiering van de energietransitie.

Meer informatie

Wilt u meer weten over onze ondersteuning bij het mobiliseren van inversteringen voor de energietransitie? Voor meer informatie of een (vrijblijvende) afspraak kunt u contact opnemen met Joris Stok, partner Ruimte & Energie, via telefoonnummer 06 - 13 24 65 02 of per e-mail naar joris.stok@bmc.nl.

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement

    ENERGIETRANSITIE PRAKTIJKCASE RUIMTELIJKE-ONTWIKKELING ENERGIETRANSITIE GEBIEDSONTWIKKELING

    Gerelateerde artikelen