27 jul 2018

Intensivering Samenwerking arbeidsmarktbeleid en –uitvoering regio Midden Brabant

Met de vorming van arbeidsmarktregio’s wordt een nieuwe praktijk gemaakt om op regionale schaal knelpunten op de arbeidsmarkt aan te pakken. Dit is met name van belang om een ‘inclusieve’ arbeidsmarkt te realiseren, waar mensen met medische of sociale beperkingen een echte kans maken. Dit advies bevat een concrete veranderagenda die niet alleen voor de regio Midden Brabant relevant is, maar die alle partijen op de arbeidsmarkt helpt om hun ambities waar te maken.

De vraag van de opdrachtgever aan BMC was: Breng voor de regio Midden Brabant in kaart waar op het niveau van strategie, beleid en uitvoering kansen liggen voor intensievere samenwerking en houd daarbij rekening met een optimale balans tussen het lokale en regionale niveau.

Aanpak van BMC

De aanpak van BMC richt zich op bepaling van de daadwerkelijke agenda van regionale partijen. De wil om met elkaar het arbeidsmarktbeleid op een hoger plan te trekken staat centraal. We hebben daarom alle regionale beleidsmakers zowel individueel als in groepsverband uitgebreid gesproken. Gevolgen van bestuurlijke en beleidsmatige opvattingen zijn vervolgens beschreven in scherpe scenario’s. Deze scenario’s zijn niet bedoeld om een-op-een door te voeren, maar om het gesprek tussen de beleidsmakers te faciliteren. Met als uitkomst een veranderagenda die daadwerkelijk kan worden uitgevoerd.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met onze senior adviseurs Peter Donders, via telefoonnummer 06-54901477 of per e-mail naar peter.donders@bmc.nl, en Gilles Gerth, via telefoonnummer 06-12442715 of per e-mail naar gilles.gerth@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

PRAKTIJKCASE SOCIALE-ZEKERHEID SOCIAAL-DOMEIN ARBEIDSMARKT

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement