13 aug 2018

HLT Samen: ontwikkeling van een nieuw opleidingsprogramma

Op 1 januari 2017 is de samenwerking tussen de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen van start gegaan. De te vormen werkorganisatie? HLT Samen. BMC draagt bij aan de vorming van één organisatiecultuur met de creatie van een nieuw opleidingsprogramma.

Actieprogramma Kompas

Een krachtige, innovatieve partner en dienstverlener vormen voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dat is de missie van HLT Samen. Om stapsgewijs toe te groeien naar één organisatiecultuur is met het ‘Actieprogramma Kompas’ een route uitgezet waarin ‘opleiden en verrijken’ een centrale plaats inneemt.

BMC werd gevraagd om een aanbod samen te stellen van aantrekkelijke leeractiviteiten, die aansluiten bij de zes centrale thema’s. Een aanbod dat een fasering kent waarin bij opleidingsronde 1 vooral bewustwording en verkenning de boventoon voeren en in opleidingsronde 2 vooral verdieping, vaardigheden en inrichten aan de orde komen.

Thema’s en blended learning

Het programma beweegt zich rond 6 thema’s: zakelijk en professioneel, externe gerichtheid en dienstverlening, strategisch denken en handelen, samenwerken, zelfbewustzijn en innovatie.

We werken met het principe blended learning. Leren vindt zowel in een groep als individueel als in een digitale omgeving plaats. Wij faciliteren een digitale leeromgeving, die, indien gewenst, gekoppeld wordt aan de intranetsite van de opdrachtgever. Deelnemers kunnen met elkaar communiceren en uitwisselen. Inschrijvingen, uitnodigingen, overige logistiek en benodigd cursusmateriaal worden vanuit het systeem gegenereerd.

HLT Samen op maat

Het aanbod van BMC is gericht op een onmiddellijke toepassing van de inzichten in toetsbaar gedrag. Vanwege de majeure ontwikkelingen in de gehele organisatie vindt een frequente afstemming plaats tussen opdrachtgever en uitvoerders.

Hierdoor is het mede mogelijk om flexibel in te spelen op onverwachte ontwikkelingen of nieuw ontstane inzichten of situaties met als gevolg dat het maatwerk van het programma steeds weer zichtbaar wordt. De aangeboden programma’s strekken zich uit van teambuildingsactiviteiten tot rol-ontwikkeling en uitbreiding van gedragsrepertoire.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met senior adviseur Peter van Biemen via telefoonnummer 06 - 10 77 43 67 of per e-mail naar peter.van.biemen@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

PRAKTIJKCASE HRM

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement