27 jul 2018

Greenport Venlo

In de regio Venlo werken provincie Limburg en de gemeenten Venlo, Horst aan de Maas en Peel en Maas gezamenlijk aan Greenport Venlo. De integrale gebiedsontwikkeling van een zorgvuldig in de omgeving ingepast werklandschap van 700-800 hectare is daarbij cruciaal. De doelstelling is hiermee nieuwe bedrijvigheid aan te trekken en nieuw perspectief voor de bestaande sectoren te bieden, leidend tot de groei van 15.000 arbeidsplaatsen.

Vraag van de opdrachtgever

Sinds 2008 werken de betrokken overheden in wisselende coalities samen aan de genoemde ambitieuze opgave zoals deze is vastgelegd in de Structuurvisie Klavertje 4. Inmiddels zijn de eerste aansprekende resultaten bereikt, waaronder de organisatie van de Floriade en de succesvolle aquisitie van de eerste bedrijven. Maar de ambitie gaat verder. Een recente analyse maakt duidelijk dat de  governance van de uitvoeringsorganisaties van de Greenport verbeterd moet worden om die ambitie te realiseren.

BMC Advies heeft de opdracht om de slagvaardigheid van de uitvoeringsorganisatie te vergroten en de betrokken overheden te adviseren hoe de publieke sturing verbeterd kan worden. In eerste instantie worden daarvoor de 2 uitvoeringsorganisaties samengevoegd (DCGV & TPN) en wordt bezien hoe ook Venlo Greenpark kan worden ingevoegd. BMC Advies vervult de rol van kwartiermaker voor de nieuwe organisatie en tevens de rol van statutair directeur ai voor de huidige organisaties.

BMC-aanpak

BMC Advies beseft dat gebiedsontwikkeling een middel is voor ruimtelijk-economische structuurversterking. Onze aanpak kenmerkt zich dan ook door het gezamenlijk stevig neerzetten van de ambitie om op basis daarvan tot de uitwerking in verschillende projecten te komen. De regionale schaal van de opgave en de betrokkenheid van zowel provinciale als gemeentelijke overheden  vragen om een weloverwogen samenwerking tussen enerzijds de betrokken overheden en anderzijds de coalitie van die overheden en de uitvoeringsorganisatie. De uitvoeringsorganisatie vraagt om een professionele aansturing die zich richt op de wensen van de klanten en de omgeving, de publieke sturing vraagt om bestuurlijke sensitiviteit en doortastendheid in de advisering omtrent de governance.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met senior adviseur Anton Bos via telefoonnummer 06-57313667 of per e-mail naar anton.bos@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

PRAKTIJKCASE RUIMTELIJKE-ONTWIKKELING

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement