27 jul 2018

Bestuurskracht op Voorne-Putten

De burger op Voorne-Putten mag rekenen op bestuurskrachtige gemeenten en regio. Op regionaal niveau hebben de vijf gemeenten (Brielle, Hellevoetsluis, Westvoorne, Bernisse en Spijkenisse) de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de samenwerking. De stuurgroep Voorne-Putten wil de bestuurskracht blijven monitoren en verbeteren.

De stuurgroep Voorne-Putten heeft BMC gevraagd om na te gaan of de genomen maatregelen voor het bevorderen van de bestuurskracht ook het gewenste effect hebben en of zij op dit moment bestuurskrachtig zijn. Maar ook of dat het geval is met het oog op de toekomst, gezien de ontwikkelingen op het gebied van onder meer:

  • de decentralisatie van taken, in het bijzonder in het sociaal domein;

  • de ontwikkeling van de gemeente als ‚eerste overheid’ en elektronische overheid;

  • maatschappelijke ontwikkelingen waarop moet worden ingespeeld onder meer rond krimp, vergrijzing en ontgroening (de regio Voorne-Putten is namelijk een van de anticipeer-regio’s waar deze problematiek gaat spelen), met de doorwerking op onder meer onderwijs, de woningmarkt, de arbeidsmarkt en voorzieningen.

Deze extra opgaven gaan bovendien gepaard met minder financiële middelen. Dit vraagt niet alleen dat de samenwerkende gemeenten onderling hun krachten te bundelen, maar ook dat zij effectief samenwerken met andere overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en bewoners. Anders gezegd: het meten van regionale bestuurskracht is erop gericht te bepalen in hoeverre gemeenten in staat zijn om beleid te realiseren in een krachtenveld dat wordt gekenmerkt door niet-hiërarchische verhoudingen en onderlinge betrekkingen met (en afhankelijkheden van) andere overheden en ruimtelijk-economische en maatschappelijke ondernemingen.

BMC-aanpak

BMC heeft zowel op lokaal als op regionaal niveau bestuurskrachtonderzoeken uitgevoerd. Hierin doorliepen we telkens 6 stappen.

  • Agendavorming

  • Krachtenveldanalyse

  • Beoordelen opgaven en samenwerking

  • Inspirerende gedachtewisseling

  • Visitatie

  • Strategisch ambitieprofiel

Aan de hand van uitgebreide deskresearch, financiële analyses, interviews met het maatschappelijk middenveld, een inwonersenquete, straatinterviews en interviews met de raden, colleges en MT’s is inzicht verkregen in de bestuurskracht.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact met ons opnemen via het onderstaande contactformulier of telefonisch via (033) 496 52 00.

PRAKTIJKCASE BESTUUR-EN-ORGANISATIE

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement