6 aug 2018

Verduurzamen van sportaccommodaties: van ambitie naar actie

Duurzaamheid is en blijft voor iedere Nederlandse gemeente een zeer actueel onderwerp. Via het Klimaatakkoord van Parijs en het landelijke Energieakkoord zijn stevige ambities gesteld. Zo streeft Nederland naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050 en een verlaging van CO2-uitstoot met 95%. Van alle 380 Nederlandse gemeenten heeft dan ook 87% doelstellingen geformuleerd op het gebied van energiebesparing en verduurzaming.

Ondertussen is er ook in de sportwereld steeds meer aandacht voor het verduurzamen van accommodaties. De landelijke subsidieregeling ‘Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties’ bestaat vanaf 2016 en is populair. Tot en met 2020 is er via deze regeling jaarlijks 6 miljoen euro beschikbaar voor verenigingen die duurzame aanpassingen doen aan hun accommodatie. Zowel in 2016 als in 2017 was de regeling binnen enkele weken na openstelling overvraagd. Daarnaast is er nog de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) en zetten veel gemeenten eigen instrumenten in om de energietransitie te versnellen.

Sportverenigingen beschikken echter niet altijd over de juiste combinatie van mensen en middelen om deze mogelijkheden te benutten. Bovendien vraagt het vrijwillige karakter van de vereniging om een specifieke benadering. BMC is in staat om gemeenten in dit proces te begeleiden. Door slimme verbindingen te leggen tussen beleid en praktijk, door de juiste toon te vinden voor verenigingen en door de weg te weten in het landelijke woud vol mogelijkheden. Zodat de veelbelovende duurzame ambities worden omgezet in concrete acties en er een bijdrage wordt geleverd aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Waarmee het maatschappelijk rendement van de sportvereniging nog verder wordt vergroot.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met adviseur Klaas Smink via telefoonnummer (033) 496 52 00 of per e-mail naar klaas.smink@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

OPLOSSING SPORT-EN-BEWEGEN ENERGIEBESPARING