3 aug 2018

Veiligheidsonderzoek grensoverschrijdend gedrag op school

Op basis van onderzoek adviseert BMC een school of onderwijsinstelling over de veiligheid van leerlingen of studenten op het punt van (seksueel) overschrijdend gedrag. Organisaties wordt geadviseerd om bij incidenten, zoals (seksueel) misbruik door een personeelslid of (seksueel) overschrijdend gedrag tussen leerlingen of studenten, te overwegen een extern onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren.

De eerste reden is de geobjectiveerde waarheidsvinding: hoe heeft het (seksueel) grensoverschrijdende gedrag of misbruik kunnen plaatsvinden. De tweede reden is lering trekken uit het gebeurde en te borgen dat kinderen in een zo veilig mogelijke omgeving verkeren.

Het aanbevolen veiligheidsonderzoek analyseert het incident ten aanzien van het bewustzijn en de kennis en kunde van docenten, leidinggevenden en ander personeel wat betreft het signaleren en voorkomen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Ook hun gedrag en werksituatie, de omgang met ouders, de schoolorganisatie en het leiderschap, het beleid en de protocollering binnen de school worden bij de analyse betrokken, evenals en de directe en indirecte bestuurlijke context.

Als onderzoeksmethode wordt onder andere de PRISMA-methode gehanteerd. Daarmee wordt teruggekeken op incidenten en risico’s worden systematisch en objectiverend geanalyseerd. Geheimhouding, zorgvuldigheid en discretie staan voorop bij het onderzoek. De onafhankelijke externe onderzoeksrapportage bevat praktische aanbevelingen voor een zo veilig mogelijke school(organisatie). Het rapport markeert de omslag van terugkijken op het incident naar vooruitkijken en veilig verder gaan.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact met ons opnemen via het onderstaande contactformulier of telefonisch via (033) 496 52 00.

OPLOSSING VOORTGEZET-ONDERWIJS

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement