6 aug 2018

Veiligheid en sociaal domein

De decentralisaties in het sociale domein bieden kansen voor een effectiever veiligheidsbeleid: ‘veiligheid’ en ‘zorg’ zijn nu dichter bij elkaar georganiseerd, preventie en vroegsignalering worden bevorderd door de versterking van de eerste lijn en de betrokkenheid van bewoners bij veiligheid en leefbaarheid krijgt een stevige impuls.

Al met al kunnen het veiligheidsdomein en het sociale domein samen sterker zijn bij de aanpak van thema’s zoals woonoverlast, MPG, overlast van ‘verwarde personen’, jeugdproblematiek en -criminaliteit. Daartoe zullen de domeinen wel de handen ineen moeten slaan en samen de nieuwe werkwijzen moeten ‘inregelen’. In het bijzonder moeten de verbindingen tussen beide domeinen goed worden vormgegeven. Hiervoor heeft BMC een nieuw aanbod ontwikkeld, dat gemeenten helpt de verbindingen tussen veiligheidsdomein en sociaal domein te optimaliseren en zodoende de kansen die de decentralisaties inhouden, te verzilveren.

Nieuw aanbod voor de verbinding van veiligheidsdomein en sociaal domein

BMC heeft een speciaal aanbod ontwikkeld waarmee u de verbindingen tussen het veiligheidsdomein en het sociaal domein kunt versterken. Wij concentreren ons daarbij op de ‘echte’ verbindingspunten, dat wil zeggen: de werkwijzen, technieken, onderdelen van de ‘nieuwe’ aanpak die van belang zijn voor beide domeinen. Wij hebben negen verbindingspunten geïdentificeerd die centraal staan in ons aanbod.

Ons aanbod bestaat uit vier delen:

 1. Workshops/kennissessies
  Dit betreft kennis- en inspiratiesessies voor bestuurders, ambtenaren en raadsleden.

 2. Analyse en advies: handvatten voor verbetering
  Wij analyseren uw huidige vormgeving van de hiervoor genoemde verbindingspunten en formuleren adviezen voor de eventuele verbetering daarvan.

 3. Het Integraal Veiligheidsplan als basis
  Het Integraal Veiligheidsplan (IVP), beleidskader van het veiligheidsdomein, kan mede de basis vormen voor vruchtbare wisselwerking tussen veiligheidsdomein en sociaal domein; wij kunnen u ondersteunen bij het toesnijden van uw IVP daarop.

 4. Benchmark: verbeteren door te vergelijken
  Ons benchmarkaanbod rond dit onderwerp.

Hierna werken wij deze vier onderdelen uit. Wij bieden u deze vier onderdelen graag zowel zelfstandig als gecombineerd aan. Wij verkennen graag met u in een oriënterend gesprek welke ondersteuning in uw geval het beste past. Zie ook achterin deze brochure.

Download de brochure

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 033 - 496 52 00 of e-mail secretariaatadvies@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

OPLOSSING SOCIAAL-DOMEIN

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement