30 jul 2018

SWV peiling

Het interactieve instrument om de stand van zaken van uw samenwerkingsverband (SWV) Passend Onderwijs in kaart te brengen!

De SWV-peiling geeft een helder beeld van de stand van zaken van uw samenwerkings- verband en dient als scan en startpunt voor het uitrollen van een systeem voor kwaliteitszorg. Daarnaast biedt de peiling een complete overview vanuit het perspectief van het toezichtkader samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs van de Inspectie van het Onderwijs. Ook geeft de peiling antwoord op vragen zoals: Is uw governancestructuur en kwaliteits- beleid op orde? En: Matchen de door uw samenwerkings- verband gestelde doelen met de kwaliteits- aspecten (en bijbehorende indicatoren) uit het waarderingskader van de Inspectie van het Onderwijs?

Kwaliteitsaspecten thematisch geordend:

 • Resultaten

 • Management en organisatie

 • Kwaliteitszorg

 • Voorschriften

 • Samenhang en verantwoordelijkheid

 • Financiën

Actuele onderwerpen binnen de samenwerkingsverbanden:

 • Dekkend aanbod/thuiszitter

 • Leerlingenvervoer

 • Toelaatbaarheid

 • Samenwerking Jeugdzorg – Onderwijs

 • Onderwijshuisvesting speciale voorzieningen

 • Afstemming primair onderwijs – voortgezet onderwijs

 • Ouderbetrokkenheid

De doelgroep van de SWV-peiling bestaat uit bestuurders, coördinatoren/directeuren, de Ondersteuningsplanraad (OPR) van een samenwerkingsverband en medezeggenschapsraden. Het resultaat van de peiling is een heldere reproductie van de beleidsmatige stand van zaken, inclusief knel- en verbeterpunten. Op basis van het resultaat kunt u strategische beleidskeuzes maken.

Investering: € 980,- (excl. btw)

Download de leaflet

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met Frans Thomassen, partner Onderwijs, via telefoonnummer 06-11391768 of per e-mail naar frans.thomassen@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

OPLOSSING VOORTGEZET-ONDERWIJS

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement