6 aug 2018

Strategische personeelsplanning

Om alle uitdagingen van nu en van de toekomst goed voorbereid tegemoet te kunnen treden, is inzicht in de kwaliteit en kwantiteit van uw huidige personeelsbestand nodig. Maar minstens zo belangrijk is te weten welke kwaliteit en kwantiteit u in de toekomst nodig hebt. De relatie tussen de huidige werkelijkheid en wensen en eisen leiden vervolgens tot een strategische personeelsplanning. Een gespecialiseerde buitenstaander als BMC kan u daarmee bij uitstek helpen.

Het proces kent vijf stappen:

In de voorbereidende fase wordt een benchmark uitgevoerd. Er wordt naar functiefamilie alvast een ‘foto’ gemaakt van de organisatie op basis van de huidige personele bezetting.

Via de vertaling van de analyse externe en interne ontwikkelingen naar het personeelsbestand krijgt u zicht op de toekomstige noodzakelijke formatie.

Er worden generieke competenties benoemd die gelden voor elke medewerker binnen de corporatie. Per functiefamilie worden competenties gedefinieerd. Op organisatieniveau wordt duidelijk welke knelpunten er zijn.

Dan wordt via een speciale systematiek een analyse van het functioneren en ontwikkel-potentieel van de individuele medewerkers en het team gemaakt. Via de zogenoemde ‘gap-analyse’ komen de knelpunten aan het licht: het kwantitatieve en het kwalitatieve verschil tussen de ‘ist’- en ‘soll’-situatie duidelijk.

Het resultaat is een onderbouwd strategisch personeelsplan met concrete acties, inclusief planning en benodigde middelen om van de ‘ist’ naar de ‘soll’ te komen.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met Marco Kerstens, partner bij BMC, via telefoonnummer 06 - 55 38 54 43 of per e-mail naar marco.kerstens@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

OPLOSSING WONINGCORPORATIES WONEN-EN-WONINGCORPORATIES

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement