6 aug 2018

Samenwerken voor tijdelijk ruimtegebruik

De economische crisis zorgt voor leegstand van gebouwen en uitstel of afstel van nieuwbouw. In Nederland ligt 75.000 hectare grond braak. Van alle vastgoed staat 8 miljoen vierkante meter leeg. Er valt veel minder geld te verdienen aan ruimte.

Maar er zijn oplossingen: door tijdelijk ruimtegebruik kunt u zorgen voor behoud van waarde en leefbaarheid. Andere spelers een kans geven en buurtinitiatieven honoreren: daarmee creëert u nieuwe betrokkenheid en sociale cohesie. Corporaties, projectontwikkelaars en burgers zijn daarbij natuurlijke samenwerkingspartners. Verloedering maakt plaats voor nuttige exploitatie.

BMC kan helpen de verbinding te maken met andere partijen die hetzelfde belang hebben, hetzij vanuit ruimtelijke, hetzij uit economische, hetzij uit maatschappelijke oogmerken. De all round experts helpen u interdisciplinair te denken en te handelen en de vertaalslag te maken van creatieve ideeën naar uitvoerbaarheid. Een planmatige aanpak zorgt ervoor dat u de bomen en het bos blijft zien. BMC inspireert u op basis van succesvolle voorbeelden.

Het plan van aanpak dat wij adviseren kent 4 fasen:

  • Initiatieven inventariseren en beoordelen

  • Ontwerp

  • Realisatie

  • Beheer en exploitatie

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met Marco Kerstens, partner bij BMC, via telefoonnummer 06 - 55 38 54 43 of per e-mail naar marco.kerstens@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

OPLOSSING RUIMTELIJKE-ONTWIKKELING

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement