3 aug 2018

Productbegroting

Vanuit de inrichting van de gemeentelijke begroting is een heldere koppeling van effecten, prestaties en middelen van belang. Dit biedt de diverse doelgroepen (raad, college, management, beleidsmedewerkers, controllers) inzicht in welke ‘knoppen’ zij kunnen draaien.

BMC heeft een productbegroting sociaal domein ontwikkeld, waarin de budgetten binnen het sociaal domein tot op productniveau in kaart zijn gebracht. Niet als blauwdruk, maar als voorbeeld hoe een gemeente haar grip op de financiën binnen het sociaal domein kan vergroten.

De productbegroting sluit aan bij de IV3-indeling, wat de (financiële) vergelijkbaarheid tussen gemeenten mogelijk maakt.

De productindeling maakt het verder mogelijk om inzicht te krijgen op het integrale budget van het sociaal domein, maar ook de budgetten per ‘pijler’ (Jeugd, Wmo en Participatie).

Bovendien biedt de productbegroting de mogelijkheid om de budgetten ook op de verdeling 0e, 1e en 2e lijn te monitoren. In de productbegroting wordt de koppeling gelegd naar de verschillende niveaus van de piramide van het sociaal domein, zoals hieronder weergegeven.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact met ons opnemen via het onderstaande contactformulier of telefonisch via (033) 496 52 00.

OPLOSSING SOCIAAL-DOMEIN

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement