3 aug 2018

‘Leren op maat’-trajecten

Elke leerling is uniek. Docenten willen de individuele behoeften van hun leerlingen tegemoetkomen. De realiteit is echter weerbarstig. Allerlei factoren – zoals klassengrootte en tijd – belemmeren docenten om zich bezig te houden met activiteiten waarmee ze het verschil maken. In de ideale situatie zijn docenten in staat om onderwijs op maat te geven, zodat elke leerling de kans krijgt om te ontdekken wat zijn talenten zijn en die maximaal te ontwikkelen.

In het project ‘Leren op Maat’ wordt gewerkt aan het dichterbij brengen van de ideale situatie door de inhoudelijke en pedagogisch-didactische kennis van docenten te combineren met de mogelijkheden die ICT biedt. Het eerste doel is om de leerlingen te laten leren met slim lesmateriaal via een persoonlijke leerroute, in een eigen tempo, onafhankelijk van tijd en plaats. De leerling wordt met behulp van techniek op maat ondersteund. Het tweede doel is het bieden van een professionaliseringstraject aan de docent, waarmee hij zichzelf voortdurend in de juiste positie brengt om aan de individuele behoeften van de leerlingen tegemoet te komen.

Centraal in dit ontwikkelingsproces staan de docent en de school. De docent bepaalt hoe ICT wordt gekoppeld aan de pedagogisch-didactische leeromgeving. Om recht te doen aan verschillen tussen leerlingen, moet men recht doen aan verschillen tussen docenten. Net zoals er niet maar één manier is waarop gebruikgemaakt kan worden van huidig lesmateriaal, is er ook niet maar één manier om te werken met moderne technologie. Er wordt uitgegaan van het idee dat docenten het beste leren door zelf de regie over hun ontwikkeling te behouden: de docent aan het roer en in de wind. De combinatie van werken en leren leidt tot een ontwikkeling op maat en tot een manier van werken waarin de docent de regie voert. De docent wordt in de positie gebracht om zelf te ontdekken en te bepalen op welke manieren hij gebruikmaakt van de nieuwe middelen. Uiteindelijk zijn het de leerlingen die hier de vruchten van plukken.

De combinatie van intensieve procesbegeleiding en ontwerpgericht onderzoek ondersteunt het leerwerkproces van docenten en organisatie. De procesbegeleider faciliteert de leeromgeving van de docent en zorgt dat de juiste middelen worden aangereikt. Denk bijvoorbeeld aan het invliegen van experts, het aandragen van literatuur en het faciliteren van contact tussen innoverende docenten. Ontwerpgericht onderzoek staat in dienst van de professionalisering van de docent. Levert de onderwijsvernieuwing op wat er vooraf verwacht en beoogd wordt? Onderzoek naar de kwaliteit van het ontwerp van de nieuwe leeromgeving en de resultaten van de leeromgeving vormt de input voor de verbeteringen in een volgende cyclus van lessen.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u gebruik maken van onderstaand contactformulier.

OPLOSSING BEROEPSONDERWIJS

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement