30 jul 2018

Landkaart ‘co-creatie in de publieke sector’

Inwoners, overheden en organisaties werken steeds vaker in co-creatie. Inmiddels is het vanzelfsprekend dat al deze partijen actief hun bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. In de dagelijkse praktijk blijkt dit echter ingewikkelder en weerbarstiger.

Wat als inwoners bijvoorbeeld hele andere wensen hebben dan de gemeenteraad? Hoe overleef je alle bureaucratische hobbels bij het realiseren van iets simpels, zoals lampen in een tunnel? BMC deed onderzoek naar co-creatie in de praktijk.

Aanpak van BMC

In 2016 hebben NHL-Hogeschool en BMC met een vijftal gemeenten (Delft, Groningen, Leeuwarden, Tytsjerksteradiel, IJsselstein) onderzocht hoe ambtenaren in de praktijk omgaan met obstakels in co-creatie, om zo handvatten en oplossingsrichtingen te bundelen voor ambtenaren die starten met het samenwerken met inwoners.

Uit het onderzoek blijkt dat ambtenaren in co-creatie vaak ‘eenzame samenwerkers’ zijn: ze zijn heel daadkrachtig binnen het proces met de burgers, maar daar waar ze hun eigen organisatie en dus hun collega’s moeten betrekken, lopen ze tegen de grootste hobbels aan.

Een tweede obstakel dat in het onderzoek naar voren kwam is de borging van beleid en publieke waarden: Wie heeft de regie over democratie? Wat doe met de raad en het college? De belangrijkste inzichten zijn bijeengebracht op een website.

De resultaten

Om ambtenaren te ondersteunen in hun zoektocht naar de beste wijze van co-creatie, heeft het A&O-fonds in samenwerking met BMC en NHL-Hogeschool op basis van de onderzoeksresultaten een landkaart ontwikkeld.

De landkaart co-creatie bevat allerlei handvatten en richting om om te gaan met de obstakels die ambtenaren tegenkomen in hun tocht naar de ultieme inzet van co-creatie.

De landkaart werkt als inspiratiebron: hier zijn handige video’s en achtergrondartikelen en werkvormen te vinden. De landkaart neemt je mee in paradoxen in publieke waarden, het organiseren van het krachtenveld, de competenties voor co-creaties en succesvolle interventies in co-creatieprojecten.

Zo helpen we de gemeentelijke professional te ‘overleven’ in het krachtenveld, te werken aan competenties voor co-creatie en samen te leren met het team.


Meerwaarde/actie

We willen het onderzoeksproject in community-vorm voortzetten. Gemeenten die bezig zijn met co-creatieprocessen, ervaringen willen uitwisselen en kennis over dit thema verder willen ontwikkelen kunnen zich aanmelden bij het A+O-fonds gemeenten.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u gebruik maken van onderstaand contactformulier.

OPLOSSING HRM

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement