30 jul 2018

Ladder voor duurzame verstedelijking

Sinds de opname van de Ladder voor duurzame verstedelijking in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) heeft een toenemend aantal tegenstanders van ruimtelijke ontwikkelingen in beroepsprocedures een onjuiste toepassing ervan met succes aangevoerd. Als gemeente moet u in uw ruimtelijke plannen aantonen dat de daarin mogelijk gemaakte nieuwe ontwikkelingen voorzien in een actuele regionale behoefte.

Het gaat om alle stedelijke functies die een uitbreiding van uw stad of dorp betekenen, zoals wonen, detailhandel, bedrijventerreinen, en overige stedelijke functies, zoals accommodaties voor onderwijs, cultuur, bestuur, sport en leisure. Ook moet worden aangetoond dat deze functies niet kunnen worden ‘opgevangen’ in bestaand stedelijk gebied en voorzien zijn van een adequate verkeersontsluiting. In het licht van de aanhoudende crisis in de vastgoedsector wordt een scherpe analyse en onderbouwing van deze eisen steeds belangrijker.

BMC kan u helpen uw huidige en toekomstige ruimtelijke plannen in het licht van de Ladder deugdelijk te motiveren. Wij analyseren uw plannen, toetsen deze aan de vereisten van de Ladder en de daaromtrent ontstane jurisprudentie en voegen, indien nodig en passend, aan uw plannen een paragraaf toe waarin wij de drie treden van de Ladder behandelen. Dat doen wij al vanaf € 2.750,-. Ook kunnen wij uw gemeente voorzien van een inhoudelijk ‘toetsingskader’ waaraan u uw toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen kunt toetsen en wat betreft de Ladder kunt onderbouwen.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met senior accountmanager Casper Hopman via telefoonnummer 06-53626841 of per e-mail naar casper.hopman@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

OPLOSSING RUIMTELIJKE-ONTWIKKELING

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement