3 aug 2018

Governance

Toenemende complexiteit in onderwijsstelsels heeft geleid tot een grotere mate van vrijheid in de besluitvorming voor vele lokale overheden en schoolbesturen. Maar ondanks deze toenemende decentralisatie worden centrale overheden door het grote publiek nog steeds verantwoordelijk gehouden voor de zorg voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs.

BMC-experts werken al jaren met besturen van onderwijsinstellingen aan het begeleiden van vormgeving en inrichting van adequate en transparante modellen van sturing en toezicht. Daarbij kiest BMC niet alleen voor de ‘papieren kant’, maar ook voor de ‘menskant’ in relatie tot gedrag en integer besturen.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact met ons opnemen via het onderstaande contactformulier of telefonisch via (033) 496 52 00.

OPLOSSING PRIMAIR-ONDERWIJS VOORTGEZET-ONDERWIJS

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement