2 nov 2018

Armoede en schulden: wat is de impact van uw beleid?

Waarschijnlijk behoort u tot de grote meerderheid van gemeenten die hun armoede- en schuldenbeleid willen optimaliseren. Maar dat gaat natuurlijk niet ‘in het wilde weg’. Uiteraard wilt u zich baseren op een precieze analyse van de impact van uw beleid – nú en na de optimalisatie.

De Impactanalyse armoede- en schuldenbeleid van BMC geeft u inzicht in de effectiviteit van uw huidige beleid en laat zien waar uw gemeente haar inwoners nog verder kan helpen.

De analyse geeft een integraal beeld van de groep(en) waarvoor de kosten voor levensonderhoud groter zijn dan het beschikbare inkomen. Daardoor laat de impactanalyse ook zien waar financiële ondersteuning nodig is, en in welke mate. De Impactanalyse armoede- en schuldenbeleid brengt aan het licht waar de meest kwetsbare groepen (zoals ouderen of alleenstaande ouders) in uw  gemeente wonen.

De Impactanalyse is gebaseerd op open data. De betrokken inwoners of medewerkers van uw gemeente hoeven dus geen vragenlijsten in te vullen of interviews te af te leggen. De berekening van de kosten van levensonderhoud is gebaseerd op de Nibudnormen.

Na de onderzoeksfase introduceert de Impactanalyse armoede- en schuldenbeleid een aantal scenario’s waaraan u kunt zien wat de effecten zijn van maatregelen om de inkomsten voor deze groepen te vergroten, bijvoorbeeld door tegemoetkomingen te verruimen of inkomensgrenzen te verhogen.

Aan de scenario’s wordt ook een kostenplaatje voor de gemeente gekoppeld. Zo kunt u een afweging maken tussen de gemeentelijke investeringen en het effect daarvan op uw doelgroepen.

Download de brochure

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen via onderstaand contactformulier.

OPLOSSING SOCIAAL-DOMEIN

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement