7 feb 2017

Zorg eerste lijn kan beter door grotere inzet verpleegkundig specialisten

‘De verpleegkundig specialist is binnen de zorg een relatief nieuwe professional’, zegt Riet van Dommelen, manager van de Utrechtse opleiding voor verpleegkundig specialisten. Van Dommelen was opdrachtgever voor de studie naar de positie van verpleegkundig specialisten in de eerste lijn. ‘Toch werken er inmiddels 2.638 verpleegkundig specialisten op heel veel plekken in de zorg. Dat is in het belang van de kwaliteit van de zorg aan patiënten. De eerste lijn loopt echter sterk achter: daar werkten in 2016 slechts 279 verpleegkundig specialisten. Daarom is het van belang dat we de komende tijd inzetten op het vergroten van de bekendheid van de meerwaarde van deze zorgprofessional in de eerste lijn.’

Hogeschool Utrecht, met de grootste masteropleiding voor verpleegkundig specialisten in Nederland, roept de beroepsgroep op om zelf meer bekendheid te geven aan de meerwaarde die verpleegkundig specialisten bieden door inspirerende voorbeelden te verspreiden en samenwerkingsafspraken in de eerste lijn met elkaar te delen. Van Dommelen: ‘Verder is het van belang dat verschillende partijen in de zorg zich de komende tijd inspannen voor een betere positie en een passende bekostigingsstructuur van de verpleegkundig specialisten in de eerste lijn. Die taak ligt met name op het bord van het Ministerie van Volksgezondheid, de Nederlandse Zorgautoriteit, Zorgverzekeraars Nederland en de beroepsverenging van verpleegkundigen: V&VN.’

Er zijn verschillende redenen waarom verpleegkundig specialisten in de eerste lijn nog maar beperkt vertegenwoordigd zijn en waarom hun aantal daar slechts langzaam toeneemt. Belangrijk in dit verband is dat zowel artsen als verpleegkundig specialisten nog zoekende zijn naar een goede positionering van de verpleegkundig specialist. Het is daarom van belang om de komende tijd te werken aan een heldere taakafbakening en goede samenwerkingsstructuren. Van Dommelen: ‘Binnen de geestelijke gezondheidszorg is de verpleegkundig specialist inmiddels een regiebehandelaar. Dat model kan de eerstelijnszorg inspireren.’

Achtergrond: wat is een verpleegkundig specialist?

Verpleegkundig specialisten hebben een geaccrediteerde hbo-masteropleiding ‘Advanced Nursing Practice’ gevolgd en werken voor een specifieke groep patiënten. Denk aan ouderen, COPD-patiënten en GGZ-cliënten. Soms werken ze binnen een specifiek terrein, zoals wondzorg. Verpleegkundig specialisten werken zelfstandig naast een huisarts of specialist en mogen op grond van de Wet BIG voorbehouden handelingen uitvoeren.

De verpleegkundig specialist in de eerste lijn – Een verkenning van haar positie, Susan van Klaveren en Egbert van der Meer, Amersfoort, BMC Advies, in opdracht van de Master Advanced Nursing Practice aan de Hogeschool Utrecht, januari 2017.

Klik hier voor het rapport.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek neem u contact op met Gert Cazemier, partner bij BMC, via telefoonnummer 06 - 21 26 55 75 of per e-mail naar gert.cazemier@bmc.nl

Noot
Onze dank gaat uit naar de Hogeschool Utrecht voor het opstellen en beschikbaar stellen van dit bericht.