31 okt 2017

BMC ondersteunt Zwolse Rekenkamer met onderzoek sportbeleid

De Zwolse Rekenkamer heeft BMC ingeschakeld om onderzoek te doen naar het sportbeleid van de gemeente Zwolle.

In september 2016 is het Actieplan Sport en Bewegen vastgesteld door de gemeenteraad. De Rekenkamercommissie Zwolle wil de effectiviteit van dit actieplan onderzoeken. Verder richt het onderzoek zich onder andere op de doeltreffendheid van het sportbeleid en de aansluiting van het beleid bij gerelateerde beleidsvelden. BMC houdt hiervoor interviews met relevante personen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie, zet een enqûete uit en verricht deskresearch naar de documenten. Naar verwachting wordt het onderzoek in januari 2018 afgerond.

In dit artikel leest u meer over het onderzoek.

Meer informatie

Voor meer informatie en voor het maken van een (vrijblijvende) afspraak kunt u contact opnemen met senior adviseur Herman Uffen, via telefoonnummer 06 - 12 84 77 59 of per e-mail naar herman.uffen@bmc.nl.