Melden van klachten en misstanden

BMC heeft een gedragscode die onze werknemers en opdrachtgevers aanspoort om professioneel en fatsoenlijk te handelen. Toch een klacht of probleem? Dan is ons uitgangspunt dat er zoveel mogelijk in onderling overleg naar een bevredigende oplossing wordt gezocht; samen met je contactpersoon van BMC.

Lukt het niet om de situatie op te lossen? Dan zijn er de volgende mogelijkheden:

  1. Je kunt een probleem, klacht of meningsverschil melden bij onze kwaliteitslijn. 
  2. Je kunt contact opnemen met onze vertrouwenspersonen indien je ongewenst gedrag, zoals bijvoorbeeld intimidatie of discriminatie hebt ervaren en dat wil bespreken. 
  3. Als je illegale praktijken of ernstige misstanden wilt melden, kun je contact opnemen met onze integriteitslijn. 
  4. Meld een datalek.

You can also read this page in English.

Melden klacht: Kwaliteitslijn

Klachten komen terecht bij de Kwaliteitslijn van Yacht. Op dit centrale meldpunt worden telefonisch, schriftelijk en per mail binnengekomen klachten meteen behandeld. De Kwaliteitslijn registreert deze klachten en begeleidt het afhandelingsproces. De Kwaliteitslijn is als volgt te bereiken:

Yacht BV
t.a.v. Centraal Meldpunt Klachten
Postbus 12600
1100 AP Amsterdam Zuidoost
T: 020 569 12 12

Of maak gebruik van het onderstaande formulier om je klacht te melden aan de kwaliteitslijn

Meld nu je klacht

Procedure melden klacht

De ontvanger van de klacht registreert de klacht op het klachtenformulier van Yacht. De ontvanger leest de omschrijving van de klacht net zolang voor totdat de klant zich hiermee helemaal akkoord verklaart. De ontvanger informeert de klant over de verdere behandeling van de klacht.

De verantwoordelijke manager wordt direct geïnformeerd, zodat er zonder vertraging actie ondernomen kan worden. Per e-mail ontvangt de manager het klachtenformulier. De manager neemt uiterlijk binnen twee werkdagen nadat de klacht bij de kwaliteitslijn is binnengekomen contact op met de klant. De klacht wordt zo mogelijk meteen opgelost of er wordt afgestemd welke maatregelen kunnen worden getroffen.

Na behandeling van de klacht vult de manager het klachtenformulier volledig in en stuurt dit terug naar het Centrale Meldpunt Klachten.

Melden misstanden: De integriteitslijn

De Procedure Melden Misstanden (click here for procedure reporting misconduct) is onze klokkenluidersregeling en biedt de mogelijkheid aan medewerkers, flexwerkers/talenten/professionals, opdrachtgevers en anderen om melding te maken van illegale praktijken of ernstige misstanden bij/door (een medewerker van) Yacht. Met ernstige misstanden wordt bedoeld: discriminatie, seksuele of andere intimidatie, fraude, diefstal, corruptie, omkoping, kartelvorming, misbruik van Yacht-bezittingen voor persoonlijke doeleinden, misbruik van alcohol of drugs etc.

De procedure voor het melden van deze misstanden is bedoeld als laatste mogelijkheid en biedt, indien je dat wenst, ook de mogelijkheid om misstanden anoniem te melden. Dus als alle eerder genoemde mogelijkheden onvoldoende resultaat geven of als er angst voor vergelding is, kan deze procedure gebruikt worden.

Het melden van misstanden kan (anoniem) worden gedaan, bij een extern bureau dat de melding doorspeelt naar onze interne ‘integriteitsfunctionaris’. De integriteitsfunctionaris doet vervolgens onderzoek naar de melding en zorgt voor terugrapportage naar de melder. De melding kan zowel telefonisch als via internet worden gedaan. Voor beide kanalen is onderstaande toegangscode nodig. Spreek duidelijk in wat er is voorgevallen (wie, wat, waar).

T: 0800 773 2587 (gratis, 24 uur per dag)
Of ga naar de website van speakupfeedback
Toegangscode: 42100

Ongewenst gedrag: Vertrouwenspersoon

Ervaar of zie je ongewenst gedrag zoals intimidatie, discriminatie of seksueel overschrijdend gedrag, dan kun je dat bespreken met een vertrouwenspersoon. Yacht heeft meerdere vertrouwenspersonen die een luisterend oor bieden. Wanneer je in dienst bij ons bent, vind je de contactgegevens van onze vertrouwenspersonen in de personeelsgids.

Melden datalek

Een datalek is een situatie waarin jij of een ander onbedoeld inzage heeft in persoonsgegevens die niet voor jou, of die ander, bestemd zijn. Indien je een (vermoedelijk) datalek bent tegengekomen verzoeken wij jou dit direct te melden. Je kunt hiervoor dit formulier gebruiken.

Neem contact op om je klacht te melden

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Yacht gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement