Webinar - De sociale agenda

Donderdag 25 juni, 10.00 - 11.30 uur
Door: Marco Wilke & Machteld Koelewijn

Dit webinar heeft reeds plaatsgevonden. Onderaan deze pagina kunt u de opname bekijken. 

Met het webinar ‘de nieuwe sociale agenda’ bieden we gemeenten een perspectief op de periode na de crisis, waarin herstel en vernieuwing gelijk zullen opgaan. Tijdens het webinar zullen we verkennen welke maatschappelijke opgaven door de crisis wel en niet principieel zijn veranderd. De grote uitdaging ligt in de vraag hoe gemeenten het herstel en de vernieuwing kunnen oppakken en onzekerheden over de gevolgen voor het sociaal domein -  inhoudelijk en financieel - beperken. We signaleren veel positieve ontwikkelingen, zoals samenwerking, opgavegestuurd werken en innoveren, en positie geven aan inwoners en partners. Hoe kunnen we deze lessen uit de crisis optimaal benutten?
 

In dit webinar zullen we praktische handvatten bieden voor een planmatige aanpak. Daarbij onderscheidt BMC vier fasen:

 1. Crisisaanpak
  De eerste fase is het geheel van maatregelen die voortkomen uit de crisis, zoals  de uitvoering van de Tozo-maatregel, het organiseren van extra voorzieningen voor maatschappelijke opvang en het uitstellen van inkooptrajecten. Hoe organiseren gemeente die aanpak? Hoe sluiten ze aan bij wat nodig is in de samenleving? Hoe brengen gemeenten de gevolgen van die maatregelen in beeld? 

 2. Opstarten
  Welke werkprocessen zijn noodzakelijk en moeten opnieuw of anders worden opgestart? Waar liggen grote risico’s voor de samenleving? Welke prioriteiten kiezen gemeenten daarin? Zijn er lessen uit de crisis die maken dat werkprocessen niet meer automatisch worden opgestart? 

 3. Herstel van schade
  Welke schade is ontstaan en gaat ontstaan in de samenleving door de coronacrisis? Wat zijn de inhoudelijke en financiële gevolgen daarvan? Welk herstel is mogelijk en hoe kunnen gemeente dat inpassen in hun bestuurlijke programma’s?

 4. Aanpassing en vernieuwing
  Hoe gaan we de lessen uit de crisis benutten? Lukt het om het getoonde  innovatievermogen en sociale en economische veerkracht ook na de crisis overeind te houden. En kunnen we die dan lessen inzetten voor de andere grote opgaven in het sociaal domein? 

Speciale aandacht zal worden besteed aan twee dominante maatschappelijke opgaven, namelijk de noodzaak om verder invulling te geven aan de vernieuwing van het sociaal domein en de hervormingen op de arbeidsmarkt.

Dit webinar heeft reeds plaatsgevonden. Bekijk hier de opname terug. 

 


Tijdens dit webinar is er meegetekend door Hester Kaars van DeBetekenaar. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar overzicht

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Marco Wilke Sociaal Domein senior adviseur 06 - 10 28 50 12