Webinar - Anders besturen, opnieuw organiseren

Door: Joost Rompa & Shannon Roest
Gasten: Roel Wever, Gabriëlle Haanen & Laurens de Graaf


De enige zekerheid na de coronacrisis is voortdurende verandering: voor de binnensteden, de cultuur en het bedrijfsleven. De economische recessie zal leiden tot meer druk op uitkeringen en financiën, met gewijzigde informatiestromen en manieren van aansturing. Voor welke keuzes staan gemeenten, voor de nieuwe en reguliere opgaven?
 


Tijdens dit webinar laveren we langs de inhoud en de manier van organiseren: Wat is de impact van deze coronacrisis op het bestuur. Gemeenten zullen drastisch veranderen. Winkels vallen om, het culturele aanbod wordt beperkt, het bedrijfsleven heeft het zwaar. Binnensteden gaan van broedplaats naar leegloop. Gaan we investeren of redden? Geld lijkt nu geen probleem meer in de nul-rente samenleving. De recessie leidt tot nog meer druk op uitkeringen en het sociaal domein.

Er komt veel op het bord van gemeenten te liggen. Kunnen de hoge verwachtingen worden waargemaakt en tot welke nieuwe en andere keuzes zal dat moeten leiden? Wat zijn de gevolgen voor de nieuwe en de reguliere opgaven? Inzet op stikstof, energie en klimaat? Cultuur, welzijn, educatie, groen?

Hoe kunnen de organisatie en het bestuur hierop voorsorteren? 

  • De bestuurder als procesmanager: hoe neem je besluiten en kom je tot informatie

  • Informatiestromen gaan nu anders. Met minder ontmoetingen. Hoe activeer je arena’s?

  • Nieuwe vormen van digitale besluitvorming. Digitaal vergaderen. Wat is het gevolg voor participatie, wijken, buurten? Het zichtbaar zijn in diverse schalen? Hoe interacteren we?

  • We zien in deze tijd meer hiërarchische structuren. Heeft dit een duurzaam effect? Leidt de crisis tot meer centralisatie?

  • Wat is de rol van raden en parlement in deze crisis? Hoe houden ze hun rol?

  • Verandert er iets in de processen? Hebben we post-corona weer een sterke overheid nodig? 

Tijdens het webinar zullen we ervaringen uitwisselen en mogelijke aanpassingen en nieuwe ontwikkelingen aanreiken.

Terug naar overzicht

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Joost Rompa Bestuur & Organisatie senior adviseur 06 - 30 05 13 63 Bekijk profiel
Shannon Roest senior adviseur 06 - 82 62 55 72