28 sep 2023

ZorgSaamWonen Congres

Datum: 28 september 2023
Tijd: 9:30 - 17:15
Adres: Meer en Vaart 300, Amsterdam
Meer informatie: kijk op de website van het ZorgSaamWonen Congres

Op 22 september organiseert ZorgSaamWonen, het landelijk platform voor maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen, zorg en welzijn, het congres Bouwen aan Zorgzame buurten.

Wat is er nodig de komende jaren qua ouderenhuisvesting? De gemeente Amsterdam streeft naar zorgzame buurten waarin alle inwoners prettig ouder kunnen worden. De Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting zet daarom de komende jaren verder in op de thema's doorstroming, geclusterd wonen en wonen met zorg nabij. Hierbij wordt bestaande bouw benut en aangevuld met nieuwbouw, wat een diversiteit aan (nieuwe) woonvormen mogelijk maakt.

Doelgroep

Aanwezig op het congres zijn niet alleen architecten, bouwers, beheerders en ontwikkelaars, maar ook vertegenwoordigers van lokale, regionale en provinciale overheden, burgerinitiatieven, zorgorganisaties, dienstverleners en woningcorporaties. Samen zullen zij van gedachten wisselen over deze complexe opgave, ervaringen delen vanuit het hele land en nadenken over mogelijke oplossingsrichtingen.

BMC-stand

Onze adviseurs Marco van Driel (sociaal domein), Arjan van den Oever (wonen) en Karel van der Linden (data en dienstverlening) zijn de hele dag aanwezig. Zij ontmoeten je graag op onze stand om van gedachten te wisselen over deze complexe opgave en over hoe wij als BMC hierbij kunnen ondersteunen. Ook laten zij zien hoe ons dashboard woonzorgvisie in realtime voor alle gemeenten in Nederland inzicht biedt in de woonzorgopgaven.

Je kan je aanmelden via de website van het ZorgSaamWonen Congres. Zien we je daar?

Meld u nu aan!

Contact

Marco van Driel senior adviseur 06 - 20 96 02 78