Transactionele analyse

Geloof in de zelfverantwoordelijkheid en in het zelfsturend vermogen van mensen zijn de peilers onder het denken en doen vanuit de Transactionele Analyse.

De TA biedt een praktische, heldere theorie die door iedereen te begrijpen is. Het is een model dat de complexiteit en diepgang van uzelf, uw relaties, de groepen en organisaties waarin u leeft en werkt, hanteerbaar maakt. Het is een unieke theorie over de persoonlijkheid van mensen, hun gedrag, communicatie en verandering.

TA professionals vooronderstellen en zoeken de autonomie en de eigen verantwoordelijkheid van mensen. TA is een effectief instrument voor organisatieontwikkeling, coaching (op de werkvloer), persoonlijke groei en het creëren van een gezond werkklimaat dat autonomie, openheid en warmte tussen mensen bevordert. En dát leidt tot vitale, flexibele, gerichte mensen en organisaties.

Zie voor meer informatie: www.transactioneleanalyse.nl.

Contact

Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?