Conflicthantering en mediation

Loopt u brandjes te blussen in uw organisatie? Zijn er twee medewerkers die erg slecht met elkaar overweg kunnen? Is de samenwerking in uw team echt ‘onder de maat’? Was er een incident en vermoed u dat er meer speelt? Tijd om eens te kijken naar een van de mogelijkheden: situatie- of conflictanalyse; teamcoaching of teambegeleiding; of mediation.

In iedere organisatie komen conflicten voor, soms tussen twee personen, soms tussen meer personen of subgroepen. Wanneer een conflict groeit, ontstaat een complexe situatie waar feiten, meningen en belangen een bijna onontwarbare knoop worden. Een situatie- of conflictanalyse kan u helpen om zicht te krijgen op de situatie, om beter onderbouwd keuzes voor het vervolg te maken. Een situatie- of conflictanalyse is altijd onafhankelijk. De Einsteinadviseur kan gebruik maken van genormeerde vragenlijsten, maatwerkvragenlijsten of gesprekken/interviews. Welke aanpak het meest geschikt is om het beste zicht te krijgen, bepalen de Einsteinadviseur en u in goed overleg. Aan het eind hebt u goed inzicht in wat er (soms onder de oppervlakte) speelt en welke opties er zijn om dit op te lossen.

Om een team vanuit een conflictsituatie naar een effectieve samenwerking te begeleiden, kunnen Einsteinadviseurs teamcoaching of teambegeleidinginzetten. Dit is altijd nauwkeurig maatwerk, waarbij het proces flexibel wordt ingericht. Einsteinadviseurs beschikken over een breed scala van mogelijke interventies om van een conflicterend team weer een samenwerkend team te maken.

Mediation is een krachtig middel om conflicten tussen individuen of tussen groepen op te lossen. Professionele en ervaren mediators doorbreken het patroon van miscommunicatie, zodat relaties weer herstellen en de partijen weer in staat zijn om zelf de oplossing voor hun conflict te vinden. De mediator begeleidt met krachtige gesprekstechnieken (en vooral veel vragen) het proces. Hij geeft geen oplossingen of adviezen, maar activeert mensen in het zoeken van hun eigen oplossing. De gekozen oplossingen zijn altijd toekomstgericht: hoe gaan we verder, hoe kunnen partijen weer effectief en met plezier hun werk doen? De afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst. Een enkele keer lukt het niet om tot afspraken te komen. De mediator meldt dit altijd schriftelijk aan de opdrachtgever, geeft dan de reden aan en zo mogelijk een advies over de volgende stap.

Contact

Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?