Coaching en supervisie

Worstelt u ook wel eens met de invulling van uw rol? Bent u verantwoordelijk voor een complex veranderproces en kunt u wel een steuntje in de rug gebruiken? Hebt u een nieuwe baan en zoekt u naar uw eigen stijl? Wilt u zelf iets op een echt andere manier leren aanpakken? Of hebt u een medewerker voor wie deze vragen gelden? Schakel dan een Einsteinadviseur in voor coaching of supervisie.

Einsteinadviseurs gaan er van uit dat ieder mens in staat is tot fundamentele veranderingen in de manier van werken, de gedachten en ideeën en in emoties en gevoelens. Een Einsteinadviseur gaat uit van de mogelijkheden en kracht van mensen en helpt latent talent tot ontwikkeling te brengen. Coaching en supervisie kunnen de persoonlijke ontwikkeling ondersteunen en versnellen.

Coaching en supervisie zijn ‘ontmoetingen waarin complexiteit bestaansrecht krijgt’. Dat is, met dank aan de Vlaamse psycholoog Flor Peeters, naar ons idee de beste omschrijving van het begrip coaching of supervisie. Coaching en supervisie beginnen altijd met een vraag. Maar dan wel een vraag waarbij het antwoord niet meteen duidelijk is. U verkent samen met de Einsteinadviseur uw vraagstuk via verschillende invalshoeken.

De Einsteinadviseur geeft niet ‘de juiste antwoorden’ maar stelt vragen, spiegelt, confronteert (op een positieve en toch stevige wijze) en bemoedigt. De Einsteinadviseur kan verschillende werkvormen gebruiken, inclusief creatieve en associatieve, of lichaamswerk. De Einsteinadviseur zoekt daarbij steeds naar datgene wat bij u en bij uw vraag past, datgene wat u verder helpt in de zoektocht, in keuzes en inzicht. Dit verloopt niet via een vooraf vastgesteld stappenplan of een zogenaamde SMART-benadering. Coaching en supervisie zijn een gezamenlijk proces van voortdurende afstemming, en verkennen van opties.

Contact

Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?