Quickscan Handhaving en Fraude

Voor een sociale dienst is het zaak om misbruik of oneigenlijk gebruik van een uitkering tegen te gaan. De Quickscan Handhaving en Fraude brengt de doelmatigheid en doeltreffendheid van uw beleid in kaart. In hoeverre dragen preventieve activiteiten (tijdige voorlichting, klantvriendelijke dienstverlening) bij aan de versterking van het draagvlak bij de klanten?

Worden repressieve activiteiten (intensieve controle op maat, feitelijke sanctionering) effectief en efficiënt ingezet? Is de samenwerking intern en in de keten optimaal ingericht? We toetsen de resultaten aan de hand van de door uzelf geformuleerde doelstellingen. Ook het onderzoeken van klantervaringen behoort tot de mogelijkheden.

Resultaat

  • De mate waarin uw gemeente zicht heeft op fraude;

  • De resultaten van handhaving;

  • Succesfactoren en verbeterpunten;

  • De baten van het beleid;

  • Mogelijke verbeterpunten in beleid en/of uitvoering.

Investering

Voor dit onderzoek wordt een offerte op maat gemaakt.

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement