Quickscan Debiteurenbeheer

Op basis van de Fraudewet zijn gemeenten verplicht om een adequaat debiteurenbeheer uit te voeren. Ook in financieel opzicht is een adequaat debiteurenbeheer voor gemeenten van groot belang. Daarnaast heeft de klant baat bij extra aandacht voor het terugdringen en voorkomen van vorderingen. De Quickscan Debiteurenbeheer brengt de doelmatigheid en doeltreffendheid van uw beleid inzake het beheer van debiteuren in beeld.

Resultaat

De Quickscan Debiteurenbeheer geeft inzicht in:

  • De mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd;

  • De staat van uw debiteurenbeheer aan de hand van prestatie-indicatoren;

  • Succesfactoren en verbeterpunten;

  • De baten van het beleid;

  • Mogelijke verbeterpunten in beleid en/of uitvoering.

Investering

Voor dit onderzoek wordt een offerte op maat gemaakt.

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement