Onderzoek Veiligheidsgevoel

Objectieve en subjectieve veiligheid wijzen lang niet altijd in dezelfde richting: bewoners voelen zich niet zelden onveiliger dan de ‘meetbare criminaliteit’ lijkt te rechtvaardigen. Wat betekent dit? Hoe kunnen de objectieve en subjectieve veiligheid beter met elkaar in balans worden gebracht? Welke interventies zijn daadwerkelijk bevorderlijk voor het veiligheidsgevoel?

Vanuit onze ruime projectervaring op het veiligheidsterrein – in kleine en in grote gemeenten – kunnen wij u hier verder in helpen. Wij analyseren daarvoor eerst het niveau van de subjectieve veiligheid (met gebruikmaking van beschikbare gegevens of door uitvoering van een bewonersenquête). Deze analyse voeren wij uit met behulp van onze benchmarktechnieken, zodat er een reëel beeld ontstaat over het subjectieve veiligheidsniveau in uw gemeente. Daarna analyseren wij welke maatregelen u reeds heeft getroffen. Vervolgens adviseren wij u over aanvullende effectieve maatregelen.

Resultaat

  • een scherpe, vergelijkende analyse van het subjectieve veiligheidsniveau in uw gemeente;

  • overzicht over de acties/interventies die u reeds heeft uitgevoerd die een relatie hebben met subjectieve veiligheid;

  • inzicht in de aanvullende maatregelen ter verbetering van de subjectieve veiligheid.

Investering

Maatwerkofferte

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement